Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústav
  Galandák Jozef ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 88 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4BE61E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Riadenie mobilného robota pomocou haptického ovládača
  Brestovský Juraj ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 38 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0982B9C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh autonómneho skladového robota
  Benko Peter ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 53 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0982B3C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Kolaboratívny mobilný robot
  Iglarčík Filip ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 59 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4CEF1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Robot Stopár
  Lulák Jakub ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 45 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCC4AEA1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia
  Fečová Kristína ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Braislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 66 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild00026515&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií
  Szitás Károly ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 48 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC85745642A0DFA517&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Navigácia robota podľa značiek
  Dano Dominik ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 71 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F143E331BFB16&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota : Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020 / aut. František Duchoň, Ľuboš Chovanec, Zuzana Mikulová, Anton Cvik, Jakub Greguš-Kohút
  Duchoň František ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 Mikulová Zuzana Cvik Anton Greguš-Kohút Jakub
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/58-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1)
  Bakyta Patrik ; 031000  Duchoň František ; 031000 Vojs Marian ; 033000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Babinec Andrej ; 031000
  ATP Journal . Roč. 27, č. 4 (2020), s. 46-48
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/roboty-maju-vyuzitie-aj-v-laboratoriach-1.html?page_id=30432&from=rss
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok