Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vplyvu tvarov defektov na napätosť drevených nosníkov
  Ivánková Oľga ; 010250  Kováčiková Janka ; 010250 Drobný Dušan
  Proceedings of 25th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2017 : . online, s. 59-67
  glulam beams flaws stress analysis finite element method (FEM)
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Static and Dynamic Analysis of High-Rise Building with Consideration of Two Different Values of Subsoil Stiffness Coefficients
  Ivánková Oľga ; 010250  Kováčiková Janka Bujdáková Konečná Lenka ; 010250
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 107, Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND 2017,Oravský Háj, Slovenská republika, 21.-25.5. 2017 (2017), online, [7] s.
  high rise buildings static and dynamic analysis
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/21/matecconf_dyn2017_00057.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Príspevok k riešeniu lomových charakteristík
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2016 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Študijný program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102508
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Finite Element Analysis of Timber Beams with Flaws
  Kováčiková Janka ; 010250  Ekevad Mats Ivánková Oľga ; 010250 Berg Sven
  ECCOMAS congress 2016. Volume I - IV : . S. 8606-8611
  fracture mechanics FEA - finite element analysis timber beams XFEM wood
  http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1011858/FULLTEXT01.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. An Influence of a Shape of a Flaw on a Value of Stress on Beams
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 Drobný Dušan
  Trends in Statics and Dynamics of Construction II : . CD-ROM, s. 230-233
  stress analysis glulam beams flaws Finite Element Method (FEM)
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv tvaru defektu na veľkosť napätí na nosníku
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 Drobný Dušan
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [7] s.
  metóda konečných prvkov defekt napätia drevo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Určenie veľkosti koeficientu intenzity napätia pri móde I pre oceľové a plastové nosníky
  Kováčiková Janka ; V250 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 115-120
  stress intensity factors koeficient intenzity napätia oceľové nosníky plastové nosníky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv polohy koreňa trhliny na veľkosť koeficianta intenzity napätia
  Kováčiková Janka ; V250 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 100-105
  trhliny crack
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The Determination of Stress Intensity Factor
  Ivánková Oľga ; V250  Kováčiková Janka ; V250
  Strojírenská technologie . Roč. 19, č. 3-4 (2014), s. 163-167
  lomová mechanika fracture mechanics
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Určenie koeficientu intenzity napätia v okolí koreňa trhliny pri I. móde
  Kováčiková Janka ; V250  Ivánková Oľga ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.105-108
  crack fracture mechanics lomová mechanika parameter parameters trhlina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok