Výsledky vyhľadávania

 1. Variantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom území
  Bytčánková Kristína ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144675
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Obnova verejných vodovodov
  Ďuroška Peter ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137277
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sieti
  Broton Róbert ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144891
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza kvalitatívnych ukazovateľov prvého splachu z ciest na území Slovenskej republiky
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Csicsaiová Réka ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Voda 2019 : . USB kľúč, s. 528-531
  dažďová voda prvý splach ťažké kovy vsakovanie vody
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Implementation of the percolation facilities for rainwater runoff reduction
  Csicsaiová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Pollack Periodica : . Vol. 14, No. 2 (2019), s. 201-210
  rainfall-runoff process case study
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Vplyv kvality vsakovanej vody na hydrologické podložie
  Csicsaiová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Městské vody 2019 = Urban water 2019 : . USB kľúč, s. 157-164
  kvalita vsakovanej vody urbanizované územie hydrologické podložie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Monitoring kvality prvého splachu na území Slovenskej republiky
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Městské vody 2019 = Urban water 2019 : . USB kľúč, s. 165-170
  kvalita dažďovej vody prvý splach
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Kontaminácia dažďovej vody a jej monitoring medzi suchými obdobiami
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . USB kľúč, s. 126-131
  jednotná kanalizácia dažďové vody vsakovanie odpadových vôd
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Predpoklady moderných spôsobov znovuvyužívania dažďových vôd v urbanizovanom území
  Stanko Štefan ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . USB kľúč, s. 122-124
  dažďové vody odpadové vody decentralizované odvádzanie OV klimatická zmena
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Hydrodynamické simulácie prúdenia kvapaliny na objekte stokovej siete
  Šutúš Marek ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Chémia a technológie pre život : . USB kľúč, s. 474-475
  CFD prúdenie kvapaliny stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok