Výsledky vyhľadávania

 1. EduVirtual - Modern educational platform based on multimedia technologies / aut. Marek Lóderer, Marek Vančo, Viera Rozinajová, Gabriel-Miro Muntean, Pavol Podhradský, Gregor Rozinaj
  Lóderer Marek ; 070200  Vančo Marek ; 037000 Rozinajová Viera ; 070200 Muntean Gabriel-Miro Podhradský Pavol ; 037000 Rozinaj Gregor ; 037000
  Proceedings ELMAR-2019 : . S. 105-108
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The Effect of Educational Game on Children Learning Experience in a Slovakian School / aut. Nour El Mawas, Peter Trúchly, Pavol Podhradský, Cristina Hava Muntean
  Mawas Nour El  Trúchly Peter ; 070400 Podhradský Pavol ; 037000 Muntean Cristina Hava
  CSEDU 2019. Preoceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, May 2 - 4, 2019, Heraklion, Crete - Greece . S. 465-472
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. STEM education supported by virtual laboratory incorporated in self-directed learning process / aut. Peter Trúchly, Martin Medvecký, Pavol Podhradský, Nour El Mawas
  Trúchly Peter ; 070400  Medvecký Martin ; 037000 Podhradský Pavol ; 037000 Mawas Nour El
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 70, No. 4 (2019), s. 332-344
  self-directed learning virtual lab SDN NFV knowledge gain questionnaire
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_119-10.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Integration of virtual SDN and NFV Laboratory with NEWTELP platform / aut. Martin Medvecký, Radoslav Vargic, Juraj Londák, Pavol Podhradský, Peter Trúchly
  Medvecký Martin ; 037000  Vargic Radoslav ; 037000 Londák Juraj ; 037000 Podhradský Pavol ; 037000 Trúchly Peter ; 070400
  Proceedings ELMAR-2018 : . S. 15-18
  SDN NFV network virtualisation virtual laboratory experiments NEWTELP platform xAPI
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8534629
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Advanced interactive multimedia delivery in 5G networks / aut. Radoslav Vargic, Martin Medvecký, Juraj Londák, Pavol Podhradský
  Vargic Radoslav ; 037000  Medvecký Martin ; 037000 Londák Juraj ; 037000 Podhradský Pavol ; 037000
  Interactive Mobile Communication Technologies and Learning : . S. 421-430
  Interactive multimedia 5D networks content adaptation
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75175-7_42
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Virtual reality applications in STEM education / aut. Peter Trúchly, Martin Medvecký, Pavol Podhradský, Marek Vančo
  Trúchly Peter ; 070400  Medvecký Martin ; 037000 Podhradský Pavol ; 037000 Vančo Marek ; 037000
  ICETA 2018 : . S. 597-602
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8572133
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Virtual SDN and NFV laboratoty - architecture and implementation / aut. Juraj Londák, Martin Medvecký, Pavol Podhradský
  Londák Juraj ; 037000  Medvecký Martin ; 037000 Podhradský Pavol ; 037000
  Proceedings ELMAR-2017 : . S. 197-200
  SDN NFV network virtualisation virtual laboratory experiments advanced ICT services and applications
  http://ieeexplore.ieee.org/document/8124467/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Security Manažér pre služby HbbTV a IoT : dát. obhaj. 22.8.2017, č. ved. odb. 5-2-15
  Matejka Juraj ; 037000  Podhradský Pavol ; 037000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 22.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : D-TLK . - 132 s., AUTOREF. 2017, 29 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56079
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Aplikácia HbbTV (Hybridná širokopásmová televízia) pre on-line a off-line vzdelávanie
  Varga Radoslav ; 037000  Podhradský Pavol ; 037000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : I-TLK . - 71 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128367
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Advanced interactive multimedia delivery in 5G networks / aut. Radoslav Vargic, Martin Medvecký, Juraj Londák, Pavol Podhradský
  Vargic Radoslav ; 037000  Medvecký Martin ; 037000 Londák Juraj ; 037000 Podhradský Pavol ; 037000
  Interactive Mobile Communication Technologies and Learning : . S. 706-716
  Interactive multimedia 5D networks content adaptation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok