Výsledky vyhľadávania

 1. Pôsobenie hydrofobizačného prostriedku na vlhkosť v murivách z pórobetónu
  Struhárová Alena ; 010260  Hellová Katarína Eva ; 010260
  Construmat 2017 - International Conference on Structural Materials : . CD-ROM, s. 39-43
  pórobetón obsah vlhkosti hydrofobizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stanovenie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností na rôznych druhoch pórobetónu a ich vzájomné porovnanie
  Pohl Jakub ; V  Struhárová Alena (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology autoclaved aerated concrete pórobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100598
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv vlhkosti na vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti pórobetónu
  Surový Michal ; V  Struhárová Alena (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology autoclaved aerated concrete moisture content pórobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103708
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Chemical grouting method and its effectiveness for protection of autoclaved aerated concrete masonry
  Struhárová Alena ; V260 
  Advanced Materials Research : . Vol. 923, (2014), s. 112-116
  autoclaved aerated concrete fly ash moisture content obsah vlhkosti popolček pórobetón
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Influence of fluidized fly ash on the selected physical-mechanical properties of the autoclaved aerated concrete
  Struhárová Alena ; V260  Unčík Stanislav ; V260 Balkovic Svetozár Hlavinková Mária ; V260
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), s. 409-414
  obsah vlhkosti popolček pórobetón autoclaved aerated concrete fly ash moisture content
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Fluid fly ash and its effect on the selected physical-mechanical properties of the autoclaved aerated concrete
  Struhárová Alena ; V260 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 433-439
  autoclaved aerated concrete Bulk density moisture objemová hmotnosť pórobetón Vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Účinnosť hydrofobizácie na vlhké pórobetónové murivo
  Struhárová Alena ; V260 
  Construmat 2014 - Conference about Structural Materials : . CD ROM, s. 353-361
  autoclaved aerated concrete pórobetón porous materials pórovité materiály wet
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Influence grouting method on the safeguard of autoclaved aerated concrete masonry / aut. Alena Struhárová
  Struhárová Alena ; V260 
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014 : . S. 245-249
  pórobetón obsah vlhkosti Grouting autoclaved aerated concrete moisture content
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Effect of bulk density and moisture content on the properties of autoclaved aerated concrete
  Unčík Stanislav ; V260  Struhárová Alena ; V260 Hlavinková Mária ; V260 Sabová Andrea ; V260 Balkovic Svetozár
  Cement wapno beton . Vol.18/80, No. 4 (2013), s. 189-196
  autoclaved aerated concrete Bulk density moisture content objemová hmotnosť pórobetón Vlhkosť
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Vplyv vlhkosti a teploty popolčekového pórobetónu na súčiniteľ tepelnej vodivosti
  Hlavinková Mária ; V260  Unčík Stanislav ; V260 Struhárová Alena ; V260
  Construction materials [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.1-7
  aerated autoclaved concrete coefficient moisture pórobetón súčiniteľ prenosu tepla vlhkosť materiálu
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok