Výsledky vyhľadávania

 1. Drogy a lieky v odpadových vodách Slovenska – a čo s tým? / aut. Igor Bodík, Tomáš Mackuľak, Milota Fáberová, Lucia Ivanová, Roman Grabic
  Bodík Igor ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Grabic Roman
  Odpadové vody 2016 : . S. 315-320
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd drogy lieky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Splaškové vody - nové zrkadlo užívania drog v spoločnosti / aut. Igor Bodík, Tomáš Mackuľak, Milota Fáberová, Lucia Ivanová, Roman Grabic
  Bodík Igor ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Grabic Roman
  Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) . Roč. 51, č. 2 (2016), s. 49-62
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Laboratórium odboru II - environmentálne technológie / aut. Igor Bodík, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Tomáš Mackuľak, Josef Prousek, Ivana Balážová Pijáková, Milota Fáberová, Lukáš Hrdlička, Lucia Ivanová, Zuzana Imreová, Juraj Kecskés, Anna Luptáková, Mária Valičková
  Bodík Igor ; 046290  Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Hrdlička Lukáš ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Imreová Zuzana Kecskés Juraj ; 046290 Luptáková Anna ; 046290 Valičková Mária Samešová Dagmar (rec.) Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU 2016 . - 272 s.
  ISBN 978-80-89597-47-5
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Rekonštrukcie ČOV v pôsobnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Piešťany / aut. Martina Švorcová, Zuzana Matulová, Igor Bodík
  Švorcová Martina  Matulová Zuzana Bodík Igor ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 96-101
  čistiarne odpadových vôd odpadové vody trnavský región TAVOS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The cycle of pharmaceuticals, drugs and their metabolites in four dominant treatment plant in Slovakia and the Czech Republic / aut. Tomáš Mackuľak, Lucia Birošová, Igor Bodík, Milota Fáberová
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Birošová Lucia ; 043360 Bodík Igor ; 046290 Fáberová Milota ; 046290
  ICOCEE Cappadocia 2015 - International Conference on Civil and Environmental Engineering : . S. 323-328
  drogy čistiarne odpadových vôd LC-MS/MS odpadové vody farmaceutiká
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Perspektívy kalového hospodárstva čistiarní odpadových vôd v SR z pohľadu získavania bioplynu
  Bodík Igor ; C6290  Drtil Miloslav ; C6290
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, Špeciálne číslo (2011), s.136-142
  bioplyn čistiarenský kal čistiarne odpadových vôd
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Spracovanie kalov na nízko kapacitných ČOV
  Mahríková Ivana ; V280 
  9. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda : . s.123-130
  čistiarne odpadových vôd kal sludge sludge treatment waste-water treatment kalové hospodárstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Sludge treatment on Communal WWTP
  Mahríková Ivana ; V280 
  Voda 2010 : . s.170-176
  čistiarne odpadových vôd optimalizácia optimation sludge management waste water treatment plant kalové hospodárstvo
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Hodnotenie účinnosti ČOV vo firme Rajo Bratislava = Efficiency assessment of sewage clarification plant at the RAJO a.s. : Bakalárska práca
  Szabová Judita  Gerulová Kristína (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Posúdenie čistiacej chopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz = The examination of the waste water cleaner's cleaning ability based on the selected analysis : Diplomová práca
  Danko Miroslav  Kuracina Richard (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 99 s 1 CD-ROM
  čistiarne odpadových vôd odpadová voda
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha