Výsledky vyhľadávania

 1. Linear system theory and design
  Chen Chi-Tsong 
  New York : Oxford University Press, 2009 . - 334 s
  ISBN 978-0-19-539207-4
  teória systémov lineárne systémy Fourierova analýza Laplaceova transformácia spojité signály diskrétne signály
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Introduction to discrete event systems
  Cassandras Christos G.  Lafortune Stéphane
  2.ed.
  New York : Springer Science-Business Media, 2008 . - 769 s
  ISBN 978-0-387-33332-8
  teória systémov systémová analýza diskrétne systémy teória riadiacich systémov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  FIIT1000
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Diagnostika dynamických systémov
  Krokavec Dušan  Filasová Anna
  Košice : Elfa, 2007 . - 238 s
  ISBN 978-80-8086-060-8
  dynamické systémy automatické riadiace systémy teória systémov
  monografia
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. General systems theory : Problems. Perspektives. Practice
  Skyttner Lars 
  2.ed.
  New Jersey : World Scientific, 2005 . - 524 s
  ISBN 981-256-467-5
  teória systémov kybernetika umelá inteligencia teória riadiacich systémov informatika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Príspevok k analýze a syntéze systémov disktétnych udalostí : Obhaj.16.11.2005
  Fogel Jaroslav ; E200 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - nestr
  simulácia systémov teória systémov diskrétne systémy modelovanie systémov
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Fourier and Laplace Transforms
  Beerends R.J.  Morsche H.G. Berg J.C. Vrie E.M.
  Cambridge : Cambridge University Press, 2003 . - 447 s
  ISBN 0-521-53441-0
  Fourierova transformácia Fourierove rady Fourierov integrál Laplaceova transformácia integrálne transformácie teória signálov teória systémov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Petri Nets for Systems Engineering : A Guide to Modeling, Verification, and Applications
  Girault Claude  Valk Rüdiger
  Berlin : Springer Verlag, 2003 . - 607 s
  ISBN 3-540-41217-4
  teória systémov Petriho siete
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Systems and Control
  Zak Stanislaw 
  1.vyd
  New York : Oxford University Press, 2003 . - 704s
  ISBN 0-19-515011-2
  nelineárne systémy dynamické systémy teória systémov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Teorie dynamických systémů : Přednášky
  Štecha Jan  Havlena Václav
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002 . - 248 s
  ISBN 80-01-01971-3
  teória systémov dynamické systémy chaotické systémy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 10. Teória systémov a riadenia
  Prno Ignác 
  Turany : Vydavateľstvo P + M, 2002 . - 194 s
  ISBN 80-968742-0-9
  teória systémov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha