Výsledky vyhľadávania

 1. Virtuálne chemické procesy riadené virtuálnym regulátorom
  Kuník Stanislav ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Tanuška Pavol ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R154a-1/R154a-8
  technologický proces regulátory programovateľné simulácia systémov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Virtual control system of exothermic reactor using the controller KRGN 90. Virtuálny riadiaci systém exotermického reaktora na báze KRGN 90
  Kuník Stanislav ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Rakovský Martin ; M180
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  technologický proces regulátory programovateľné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Realizácia virtuálneho laboratória priemyselných programovateľných regulátorov. The virtual laboratory realisation of industrial programmable controllers
  Tanuška Pavol ; M6000  Mudrončík Dušan ; M6000 Kuník Stanislav ; M180
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 4 (2006)
  virtuálne laboratória regulátory programovateľné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Spracovanie analógových signálov na regulátore KRGN 90 - metodická príručka : Bakalárska práca
  Satina Juraj  Mudrončík Dušan (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 61 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle regulátory programovateľné
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Programovateľné regulátory. STN 18 7050. EN 61131-1 : Časť 1: Všeobecné informácie. September 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 40 s
  regulátory programovateľné
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 6. Programovateľné regulátory. STN 18 7050. EN 61131-2 : Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky. Jún 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 96 s
  regulátory programovateľné
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Programovateľné regulátory. STN 18 7050. EN 61131-2/A11 : Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky. Zmena A11. Jún 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 8 s
  regulátory programovateľné
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 8. Programovateľné regulátory. STN 18 7050. EN 61131-2/01 : Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky. Oprava 1. Júl 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 2 s
  regulátory programovateľné
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 9. Programovateľné regulátory. STN 18 7050. EN 61131-2/A12 : Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky. Zmena A12. Jún 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 8 s
  regulátory programovateľné
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 10. Programovateľné regulátory. STN 18 7050. EN 61131-5 : Časť 5: Komunikácia. 1.11.2001
  Brussels : CENELEC, 2001 . - 100 s
  regulátory programovateľné
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha