Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh upokojenia dopravy na cestnom prieťahu v meste Šamorín
  Nagyová Kristína ; V  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering through road transport cestný prieťah doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76416
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Tvorba scenárov extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
  Psárska Zdenka ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flood protection calibration simulation simulácia kalibrácia extrémny odtok protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76468
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Hydraulický návrh beztlakového privádzača malej vodnej elektrárne.
  Kopáčová Alexandra ; V  Dušička Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering small hydropower plant malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76421
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Vodojemy - zemné vodojemy
  Horská Mária ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering capacity tank objem vodojem
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76410
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. kniha

  kniha

 7. kniha

  kniha

 8. Zdravotnotechnické zariadenia v zdravotníckych objektoch
  Klimová Tatiana ; V  Jánošková Taťjana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering desinfection dezinfekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76459
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Štúdia rekreačného využitia podhorského toku Slatina
  Martišová Dáša ; V  Škrovinová Marcela (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering water flow recreation rekreácia vodný tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76485
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Vplyv dopravy na životné prostredie v danej lokalite
  Šarközyová Henrieta ; V  Bartošová Ľudmila (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering noise environment environment transport hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90292
  bakalárska práca
  kniha

  kniha