Výsledky vyhľadávania

 1. Základné charakteristiky rýchlo stuhnutého prášku zliatiny na báze niklu = Basic characterize of rapid solidified power bases on nickel : Bakalárska práca
  Maráková Danka  Rízeková Trnková Lýdia (XXX) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  zliatiny niklu
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Mikroštruktúrna a fázová analýza termického nástreku zliatiny na báze niklu : Diplomová práca
  Majerník Rastislav  Trnková Lýdia (XXX) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2007
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  chemicko-tepelné spracovanie zliatiny niklu termické nástreky mikroštruktúra elektrónová mikroskopia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv tepelného ovplyvnenia na vlastnosti zliatiny na báze niklu : Diplomová práca
  Pejková Katarína  Trnková Lýdia (XXX) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2007
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  chemicko-tepelné spracovanie zliatiny niklu nástreky mikroštruktúra termická expozícia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv tepelnej expozície na mikroštruktúru a fázové zloženie rýchlo stuhnutého prášku zliatiny VÚZ NP 62 : Diplomová práca
  Ďuračka Ľubomír  Trnková Lýdia (XXX) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2007
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  zliatiny niklu fázová analýza termická expozícia elektrónová mikroskopia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Nové materiály a technológie
  Grgač Peter ; M1000  Janovec Jozef ; M1000 Dománková Mária ; M1000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 217 s
  ISBN 978-80-227-2599-6
  nové materiály technológie laserové technológie zliatiny niklu
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - monografia
  (5) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Vývoj monokryštálových žiarupevných niklových zliatin : Bakalárska práca
  Gáspár Zoltán  Pinke Peter (XXX) ; M360
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005
  MTF ; . - 51 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo zliatiny niklu monokryštály metalografická analýza
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza pórovitosti termického nástreku zliatiny na báze niklu : Bakalárska práca
  Majerník Rastislav  Trnková Lýdia (XXX) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005
  MTF ; . - 53 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo zliatiny niklu
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Obrábanie titánových a niklových zliatin
  Neslušan Miroslav  Czán Andrej
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2001 . - 192 s
  ISBN 80-7100-933-4
  zliatiny titánu zliatiny niklu obrábanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha

 9. Mikroštruktúra rýchlo stuhnutých častíc zliatiny na báze niklu typu SDK 42 po termickom nástreku. Microstructure of the rapidly solidified particles of nickel based alloy SDK 42 after thermal spraying
  Trnková Lýdia ; M130  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Grgač Peter ; M1000
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.225-230
  zliatiny niklu termický nástrek
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok