Výsledky vyhľadávania

 1. A low-cost web-based smart street lighting geographical information system for smaller towns and villages
  Pružinec Filip ; 010130  Mego Peter Ďuračiová Renata ; 010130
  Open Computer Science . Vol. 10, iss. 1 (2020), online, s. 450-458
  intelligent lighting system web application geographical information systems
  https://www.degruyter.com/view/journals/comp/10/1/article-p450.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Online visualisation of data from selected single board platforms / aut. Roman Klíma, Katarína Žáková
  Klíma Roman ; 030400  Žáková Katarína ; 030400
  ELITECH´18 : . CD-ROM, [5] p.
  arduino NodeMCU Raspberry PI sensors web application
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prevádzkový informačný systém
  Bučkuliaková Alžbeta ; E  Gallo Ondrej (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 29 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88567
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Internetové rozhranie pre vizualizáciu dát z meracieho systému
  Polcer Patrik ; E  Záluský Roman (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 32 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics graphs databases stress web application merací prístroj databázy stres
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78061
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh a tvorba portálu Podnikateľské zručnosti
  Ondruška Tomáš ; M  Urbaníková Marta (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 51s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102833
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Využitie IKT pre potreby manažmentu kardiologických pacientov
  Hesko Ján ; E  Lehocki Fedor (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 26 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application telemedicína sebakontrola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88616
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Webová aplikácia pre generovanie grafov funkcií
  Bešina Ivan ; I100  Bernát Dušan (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 662 . - 117 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91194
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh a implementácia informačného systému na správu zľavových ponúk
  Vodička Milan ; M  Juhásová Bohuslava (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry web application information system informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79340
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Telemedicína v oftalmológii
  Breuer Tomáš ; E  Lehocki Fedor (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 44 s 3 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application Java Java telemedicína MySQL Java Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65642
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Modul autentifikácie pre prezenčný online skúškový systém
  Mahaj Matúš ; M  Vaský Jozef (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103418
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha