Výsledky vyhľadávania

 1. The influence of the filler material on weld joints made of duplex stainless steels / aut. Jozef Ertel, Jozef Bárta, Milan Marônek, Jozef Bílik
  Ertel Jozef ; 063000  Bárta Jozef ; 063700 Marônek Milan ; 063700 Bílik Jozef ; 063600
  Materials Science Forum . Vol. 862. Novel Trends in Production Devices and Systems III. Special topic volume with invited peer reviewed papers only, (2016), s. 59-65
  duplex stainless steel mechanical properties quality control
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84980042473&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+influence+of+the+filler+material+on+weld+joints+made+of+duplex+stainless+steels&st2=&sid=5CE231D01917C5528DECE55527F2ABC4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28The+influence+of+the+filler+material+on+weld+joints+made+of+duplex+stainless+steels%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Testovanie metodiky kontroly kvality ZBGIS®
  Muňko Milan ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 Karell Lukáš ; 010130 Strmeň Bohumil
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 83-91
  ZBGIS quality control kontrola kvality kvalita priestorových dát spatial data quality
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vypracovanie štandardného postupu pre určovanie neistoty merania v laboratóriách UMAT
  Kapajčíková Ulrika ; M  Čaplovič Ľubomír (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 49s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality control tensile test kontrola kvality skúška ťahom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95849
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Kontrola kvality materiálov vo výrobnom procese s využitím diferenčnej skenovacej kalorimetrie
  Moravcová Miroslava ; M  Čička Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 59s CD
  Engineering of Production Quality quality control solder kontrola kvality polyetyléntereftalát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99247
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zváranie Mg zliatiny AZ 31 diskovým laserom
  Pirožák Jaroslav ; M  Sahul Miroslav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 105s CD
  quality control laser beam welding disk laser zváranie laserom diskový laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99731
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Geodetické práce pri kontrole kvality stavebných prvkov a konštrukcií
  Ježko Ján ; V140 
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : . s.319-334
  geodetické práce kontrola kvality kontrola kvality konštrukcií kontrola kvality stavebných prvkov quality control quality control of building elements quality control of structures surveying works
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274397
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zváranie Mg zliatin metódou FSW
  Urminský Ján ; M3000  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  quality control magnesium alloy friction stir welding welding zváranie kontrola kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91069
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Kontrola kvality na stavbách. 2. diel : hrubá stavba
  Juríček Ivan ; V270 
  Bratislava : Eurostav, 2012 . - 266 s
  ISBN 978-80-89228-33-1
  testing quality control Standard requirements skúšky normové požiadavky kontrola kvality hrubá stavba technológia stavieb listy kontrolné
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  SVF0100
  Kontrola kvality na stavbách. 2. diel

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese vo vybranom výrobnom podniku
  Labudová Zuzana ; M  Paulová Iveta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51 s príl
  kvalita produkcie Production Quality quality control manažérstvo kvality výrobný proces kontrola kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62572
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha