Výsledky vyhľadávania

 1. Localization of the pollution source in the river system based on pollution dispersion
  Sokáč Marek ; 010280 
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 331-338
  hydrodynamická disperzia lokalizácia bodové zdroje znečistenia rieka znečistenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Systém lokalizácie a mapovania pre drony / aut. Andrej Babinec, Jozef Rodina, Eduard Mráz
  Babinec Andrej ; 031000  Rodina Jozef ; 031000 Mráz Eduard ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 36-40
  drony UAV lokalizácia SLAM
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. SLAM na platforme mobilného robota / aut. Martin Lučan, František Duchoň, Martin Gulan
  Lučan Martin ; 031000  Duchoň František ; 031000 Gulan Martin ; 020020
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 45-50
  SLAM lokalizácia snímače mapovanie odometria
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Trajectories optimization of mobile robotic systems using discrete Kalman filtration / aut. Juraj Slovák, Markus Melicher, Pavol Vašek
  Slovák Juraj ; 020020  Melicher Markus ; 020020 Vašek Pavol ; 020020
  2018 Cybernetics & Informatics (K&I) : . S. [7], USB kľúč
  mobilný robot lokalizácia mobile robot localization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Lokalizácia zdrojov znečistenia v stokových sieťach na základe on-line monitoringu
  Sokáč Marek ; 010280 
  Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 / . USB kľúč, s. 89-93
  bodové zdroje znečistenia lokalizácia stoková sieť on-line monitoring
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vizualizácia lokalizácie IP adries / aut. Rastislav Szabó ; škol. Dušan Bernát
  Szabó Rastislav  Bernát Dušan ; 070400 (škol.)
  2009 Bratislava STU v Bratislave FIIT . - 58 s. obsahuje CD
  lokalizácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Localization of pollution sources - inverse task in pollution transport
  Sokáč Marek ; 010280  Velísková Yvetta
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 49-56
  bodové zdroje znečistenia lokalizácia inverzná úloha on-line monitoring dispersion watercourse
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Lokalizačný systém založený na využití dvojice protismerne rotujúcich IMS umiestnených na spoločnej základnici
  Kajánek Pavol ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor : . Roč. 63 (105), č. 12 (2017), online, s. 241-250
  inerciálny merací systém rotácia systematická chyba základnica lokalizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Súčasné možnosti on-line monitoringu kvality vôd
  Sokáč Marek ; 010280 
  48. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 157-166
  monitoring on-line water quality lokalizácia bodové zdroje znečistenia inverzná úloha
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Computer Systems and Technologies Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech´16 / ed. Boris Rachev
  Smrikarov Angel (ed.)  Rachev Boris (ed.) 
  Association for Computing Machinery
  New York Association for Computing Machinery (ACM) 2016 . - 448 s.
  ISBN 978-1-4503-4182-0
  lokalizácia biometria Cloud computing softvérové inžinierstvo
  zborník
  kniha

  kniha