Výsledky vyhľadávania

 1. Detecting Similarity in Flood Seasonality of Slovak and Austrian Catchments
  Marková Romana ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Parajka Juraj
  World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018) : . [9] s., art. no. 022027
  povodne sezónnosť Alpsko-karpatská oblasť
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/2/022027
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Použitie geoštatistickej metódy top-kriging pre modelovanie priemerného ročného kulminačného prietoku pre obdobie 1961-2010
  Marková Romana ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 484-489
  povodne top-kriging geoštatistika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Extrémne hydrologické javy a vodné stavby
  Bednárová Emília ; 010150 
  Vodné hospodárstvo na Východoslovenskej nížine . Roč. 20, č. 1 (2017), s. 11-12
  povodne vodné nádrže sucho protipovodňová ochrana
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Zhluková analýza výskytu povodní pre slovensko-poľskú oblasť Karpatského oblúka
  Marková Romana ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 563-568
  zhluková analýza povodne sezonalita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Trend analysis across the Slovak-Polish area of the Carpathian Mountains
  Marková Romana ; 010160 
  29. konferencia mladých hydrológov, 16. konferencia mladých vodohospodárov, 18. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [9] s.
  neparametrické testy povodne slovensko-poľská časť Karpatského oblúka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Predbežné posúdenie rizika povodní spôsobených vystúpením hladiny podzemnej vody
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 17, č. 1 (2016), s. 37-42
  mapa povodňového ohrozenia podzemná voda povodne
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Úloha vodných nádrží v extrémnych hydrologických podmienkach Slovenska
  Bednárová Emília ; 010150 
  Seminář Adolfa Patery 2016 : . CD-ROM, s. 45-48
  hydrologické extrémy povodne sucho nádrže vodné bezpečnosť a riziká
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Predbežné hodnotenie povodňového rizika - povodne z podzemnej vody
  Červeňanská Michaela ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 619-623
  povodne podzemná voda mapovanie povodní
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. AQUA 2016 : zborník prác [elektronický zdroj] / ed. Michal Holubec, Kristína Galbová, Veronika Gregušová, Mária Dubcová
  Holubec, Michal, ; 010280 (ed.) Galbová, Kristína, ; 010280 (ed.) Gregušová, Veronika, ; 010280 (ed.) Dubcová, Mária, ; 010280 (ed.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - CD-ROM, 225 s.
  ISBN 978-80-227-4612-0
  voda voda a mesto voda a životné prostredie podzemná voda povodne
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (29) - článok
  kniha

  kniha

 10. Identifikácia území potenciálne ohrozených povodňami spôsobenými vystúpením hladiny podzemnej vody
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 57-61
  mapa povodňového ohrozenia podzemná voda povodne
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok