Výsledky vyhľadávania

 1. Experimental measurements of the water evaporation rate of a physical model
  Turza Róbert  Füri Belo ; 010290
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 25, no. 1 (2017), s. 19-23
  evaporation swimming pool physical model odparovanie bazén fyzikálny model
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Analýza obtekania perforovanej rúrky / aut. Zdenko Závodný, Jozef Bereznai, František Urban
  Závodný Zdenko ; 020060  Bereznai Jozef ; 020060 Urban František ; 020060
  Proceedings of extented abstracts : . S. 107-108
  fyzikálny model palivová kazeta
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Interiérové tepelne aktívne panely s integrovanou aktívnou plochou, II. časť : Metodika a metódy výskumu
  Kalús Daniel ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 3 (2016), s. 22-25
  metódy výskumu fyzikálny model parametrická štúdia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Nízkonákladová vývojová platforma ako cieľová platforma pre Matlab/Simulink.
  Hámor Dávid ; J  Volenský Tomáš (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes physical model fyzikálny model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89538
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Research on standardized functional object of the polder in scale 1:20
  Orfánus Martin ; V170  Gramblička Miroslav ; V170
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.139-146
  flood protection functional object funkčný objekt fyzikálny model physical model polder polder protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Research on standardized functional object of the polder in scale 1:20 (abstract)
  Gramblička Miroslav ; V170  Orfánus Martin ; V170
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.37
  flood protection fyzikálny model physical model polder polder protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Využitie hybridného modelovania pre výskum deformácie prúdenia na MVE Dobrohošť (poster)
  Orfánus Martin ; V170  Rumann Ján ; V170
  Manažment povodí a povodňových rizík : . , s.nestr.
  hybrid models physical model small hydro power plant Dobrohošť hybridné modelovanie MVE Dobrohošť fyzikálny model
  plagát textový
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Problémy vtokového objektu pripravovanej MVE Dobrohošť
  Ozábal Marián ; V170  Dušička Peter ; V170
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : . s.332-335
  conduit fyzikálny model intake structure malá vodná elektráreň physical model potrubie small hydropower plant surge chamber vtokový objekt vyrovnávacia komora
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Pripravovaný výskum na fyzikálnom modeli vtokového objektu MVE Roveň.
  Ozábal Marián ; V170  Rumann Ján ; V170
  SilvaNet - WoodNet 2010 : . s.71-72
  fyzikálny model malá vodná elektráreň physical model small hydropower plant vtokový objekt
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh odberného objektu pre MVE Dobrohošť a jeho výskum na fyzikálnom modeli
  Rumann Ján ; V170  Ozábal Marián ; V170
  Sympozium hydrotechniků 2010 : . s.153-158
  fyzikálny model malá vodná elektráreň odberný objekt physical model small hydropower plant water intake structure
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok