Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie analytických a numerických metód riešenia stability svahu
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 71-78
  stabilita svahu analytické metódy numerické metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analýza vplyvu numerických metód na simulácie nelineárnych úloh mechaniky / aut. Milan Kertész
  Kertész Milan ; J0030 
  Setkání uživatelů - Info dny MSC. Software s.r.o. : . S. [13], USB kľúč
  simulácia numerické metódy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Porovnanie metód na výpočet dvojných integrálov
  Lovíšková Klaudia ; M  Palumbíny Oleg (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 54s CD
  application numerické metódy aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98531
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Fázové portréty lineárnych a nelineárnych dynamických systémov
  Hanuliak Marek ; M  Vrábeľ Róbert (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 96s CD
  numerické metódy dynamický systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98463
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Static analysis of bearing webs using numerical methods
  Ličková Eva ; V  Dický Jozef (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering metóda konečných prvkov numerické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80155
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Semi-implicitné numerické metódy pre riešenie rovnice advekcie
  Kmeťo Tibor ; V  Frolkovič Peter (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling schéma numerické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100931
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Riešenie celočíselných sústav rovníc pomocou numerických algoritmov
  Štefanková Zuzana ; E  Mikuš Michal (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 39 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics numerické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77864
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Komparácia numerických metód pre systémy obyčajných diferenciálnych rovníc so začiatočnou podmienkou
  Stanová Klaudia ; M  Vrábeľ Róbert (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  software softvér programovanie numerické metódy obyčajné diferenciálne rovnice
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103349
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Numerické metódy v oceňovaní finančných derivátov
  Čipak Gabriel ; V  Kútik Pavol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling numerické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60371
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Flood Protection of Town Bratislava - Optimization of Flood Protection Measures.
  Bednárová Emília ; V150  Grambličková Danka ; V150 Minárik Marián ; V150
  Dams and reservoirs under changing challenges[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  flood numerické metódy povodeň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok