Výsledky vyhľadávania

 1. Pohybová aktivita, zdravie, zdatnosť vysokoškolákov / aut. Alena Cepková
  Cepková Alena ; 020340  Hrčka Jozef (rec.) Bartík Pavol (rec.) Zvonař Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladataľstvo STU, 2015 . - 80 s. 30 obr., 28 tab.
  ISBN 978-80-227-4456-0
  telesná zdatnosť pohybová aktivita
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1100
  kniha

  kniha

 2. Kraľovany Rockslide - its tectonical predisposition and kinematics
  Liščák Pavel  Fraštia Marek ; V140
  Geologi for samfunnet : . P. 38
  skalný zosuv pohybová aktivita
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Interiér podporujúci pohybovú aktivitu
  Masárová Lucia ; A2120 
  Trendy v nábytkářství a bydlení 2013 : . s.s. 98
  dizajn interiér pohybová aktivita
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Monitoring pohybovej aktivity havarijného skalného zosuvu obci Kraľovany
  Šimeková Júlia  Liščák Pavel Ondrejka Peter Fraštia Marek ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Žilka Andrej Kováčik Martin Pauditš Peter Balík Dominik
  Geologické práce . Č. 122, (2013), s. 7-27
  skalný zosuv geodetické merania pohybová aktivita trhlina landslides monitoring monitoring of landslides
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Kvalita života žiakov základných škôl bratislavského kraja a ich vzťah k pohybovým aktivitám
  Kotyra Martin  Bobrík Miroslav ; C340
  Scientia movens : . s.270-277
  kvalita života životný štýl zdravie pohybová aktivita mládež
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Zdravotný stav, pohybové aktivity a telesná zdatnosť študentov
  Moštenická Petra ; M  Merica Marián (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 66 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects telesná zdatnosť pohybová aktivita zdravotný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93041
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Formy účasti a postoje študentov stredných škôl Bratislavského kraja k školskej telesnej výchove
  Kotyra Martin  Bobrík Miroslav ; C340
  Telesná výchova a šport . Roč. 22, č. 2 (2012), s.14-17
  postoje pohybová aktivita mládež telesná výchova a šport
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Postoje študentov k zdraviu a k pohybovým aktivitám
  Magyarová Estera ; M  Merica Marián (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 63 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects health zdravie pohybová aktivita životný štýl
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81121
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Počet oslobodených študentov 1. ročníka a príčiny oslobodenia od telesnej výchovy na FCHPT STU v Bratislava
  Koláriková Andrea ; C340  Ondrušová Lucia ; C340
  Akademický šport 2011 : . s.80-85
  oslobodenie pohybová aktivita telesná výchova a šport plávanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Výsledky merania vitálnej kapacity pľúc (VC) u študentov FCHPT STU Bratislava vo vzťahu k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov
  Bobrík Miroslav ; C340 
  Akademický šport 2011 : . s.11-18
  oslobodenie pohybová aktivita telesná výchova a šport plávanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok