Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie skladieb murovaných obvodových konštrukcií s dodatočným zateplením ETICS
  Hellová Katarína Eva ; 010260 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 79-85
  obvodový plášť ETICS zateplenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Správne kotvenie ETICS
  Briatka Peter ; 010270  Briatka Roman ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 4 (2017), CD-ROM, s. 37-39
  ETICS obvodový plášť rozperná kotva zaťaženie statický výpočet návrh building envelope anchor load static analysis design
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Drevostavby z pohľadu ekonomiky
  Ellingerová Helena ; V270 
  Eurostav . Roč.20, č.5 (2014), s. 56-57
  cladding construction obvodový plášť stavba
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Energy efficiency of building envelopes
  Jedinák Richard ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 39-42
  building envelope energy conception obvodový plášť spotreba energie tepelná ochrana thermal protection
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nepriezvučnosť obvodových plášťov budov
  Tomašovič Peter ; V180 
  Eurostav . Roč.19, č.4 (2013), s.32-34
  building envelope obvodový plášť sound insulation zvuková izolácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Concepts of Nearly Zero Energy Buildings Envelopes
  Jedinák Richard ; V180  Hraška Jozef ; V180 Doležel Miloslav ; V180
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . s.CD-ROM, p.107-111
  building envelope energy consumption obvodový plášť spotreba energie tepelná ochrana thermal protection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zaťaženie vonkajšieho plášťa vetrom hnaným dažďom
  Juráš Peter ; V180 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  absorpcia absorption building envelope obvodový plášť vetrom hnaný dážď wind-driven rain
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv vetrom hnaného dažďa na vonkajší plášť budov
  Juráš Peter ; V180 
  Almanach znalca . Roč.11, č. 2 (2012), s.23-27
  building envelope climatic conditions klimatické činitele obvodový plášť penetrácia penetration vetrom hnaný dážď vietor wind wind-driven rain
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Nové požiadavky na konštrukčné detaily viacvrstvových obvodových plášťov
  Baláž Jozef ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.40-49
  obvodový plášť detaily konštrukčné
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Vplyv zateplenia obvodových stien na ich vlhkostný režim
  Menďan Rastislav ; V180 
  Komplexná obnova bytových domov 2011 : . s.155-160
  external cladding moisture regime obvodový plášť thermal insulating system vlhkostný režim zatepľovanie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok