Výsledky vyhľadávania

 1. Prienik psychoaktívnych liečiv a drog zo stabilizovaného kalu do rastliny rajčiak jedlý / aut. Tomáš Mackuľak, Lukáš Žemlička, Jozef Tichý, Igor Bodík, Roman Grabic, Ľubomír Kišš
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Žemlička Lukáš ; 040270 Tichý Jozef ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Grabic Roman Kišš Ľubomír ; 040270
  Zborník 27. konferencie s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2016, Senec, 17.-18.3.2016 . S. 201-204
  liečivá drogy rajčiny chemické prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Monitoring mikropolutantov vyskytujúcich sa v kalových vodách produkovaných na čistiarňach odpadových vôd / aut. Jozef Tichý, Tomáš Mackuľak, Igor Bodík, Paula Brandeburová, Roman Grabic
  Tichý Jozef ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Brandeburová Paula ; 040000 Grenčíková Anna ; 040000 Grabic Roman
  Zborník 27. konferencie s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2016, Senec, 17.-18.3.2016 . S. 192-194
  liečivá drogy chemické prostredie odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Occurrence of Pharmaceuticals, Illicit Drugs, and Resistant Types of Bacteria in Hospital Effluent and Their Effective Degradation by Boron-doped Diamond Electrodes
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Vojs Marian ; E030 Grabic Roman Golovko Oksana Vojs Staňová Andrea Birošová Lucia ; 040270 Medveďová Alžbeta ; 040270 Híveš Ján ; 042120 Gál Miroslav ; 042120 Kromka Alexander Hanusová Anna ; V280
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly . Vol. 147, iss. 1 (2016), s. 97-103
  čistiareň monitoring mikropolutanty drogy liečivá
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00706-015-1582-9
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Schopnosť drevokazných húb odstraňovať hormóny a drogy z odpadových vôd / aut. Anna Hanusová, Tomáš Mackuľak
  Hanusová Anna ; 010280  Mackuľak Tomáš ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 66, č. 3 (2016), s. 11-13
  drogy prostredie liečivá
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Aplikácia bórom dopovaných diamantových elektród pri čistení nemocničných odpadových vôd
  Hanusová Anna ; V280 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  liečivá drogy nemocničné odpadové vody LC-MS/MS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Drogy a lieky v odpadových vodách Slovenska – a čo s tým? / aut. Igor Bodík, Tomáš Mackuľak, Milota Fáberová, Lucia Ivanová, Roman Grabic
  Bodík Igor ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Grabic Roman
  Odpadové vody 2016 : . S. 315-320
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd drogy lieky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Application of New Types of Materials in the Production of Electrodes and Their Possible Use in Hospital Wastewater Treatment
  Hanusová Anna ; V280 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 802-809
  liečivá drogy bórom dopované diamatové elektródy mikropolutanty nemocničné odpadové vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The cycle of pharmaceuticals, drugs and their metabolites in four dominant treatment plant in Slovakia and the Czech Republic / aut. Tomáš Mackuľak, Lucia Birošová, Igor Bodík, Milota Fáberová
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Birošová Lucia ; 043360 Bodík Igor ; 046290 Fáberová Milota ; 046290
  ICOCEE Cappadocia 2015 - International Conference on Civil and Environmental Engineering : . S. 323-328
  drogy čistiarne odpadových vôd LC-MS/MS odpadové vody farmaceutiká
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Schopnosť drevokazných húb odstraňovať hormóny a drogy z odpadových vôd
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Hanusová Anna ; 010280
  Endokrinné disruptory : . S. 27
  degradácia drevokazné huby drogy hormóny liečivá
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Drogy a lieky v odpadových vodách Slovenska / aut. Igor Bodík, Tomáš Mackuľak, Michal Mosný, Roman Grabic
  Bodík Igor ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Mosný Michal ; 046290 Grabic Roman
  Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod : . S. 77-83
  odpadové vody lieky drogy
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok