Výsledky vyhľadávania

 1. Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou : zverejnená patentová prihláška č. 50055-2018 / aut. Ľudmila Gabrišová, Peter Peciar, Róbert Kubinec
  Gabrišová Ľudmila ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Kubinec Róbert
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 9 s.
  adsorpcia desorpcia
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. The development of a new adsorption-desorption device for ethanol / aut. Ľudmila Gabrišová, Peter Peciar, Peter Kotora, Oliver Macho, Martin Juriga, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Róbert Kubinec, Marián Peciar
  Gabrišová Ľudmila ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Juriga Martin ; 020040 Galbavá Paulína Szabóová Žofia Kubinec Róbert Peciar Marián ; 020040
  ERIN 2018 : . S. 24
  adsorpcia desorpcia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Desorption and use of saturated lightweight aggregate in internal curing
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 19, No. 3 (2011), s.31-38
  betón concrete curing desorpcia desorption ľahké kamenivo light-weight aggregate moisture ošetrovanie pores póry Vlhkosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Ľahké kamenivo vhodné aj na vnútorné ošetrovanie betónu?
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Stavebné materiály . Roč. 7, č. 5 (2011), s.50-53
  betón compressive strength concrete desorpcia desorption internal curing ľahké kamenivo light-weight aggregate pevnosť v tlaku vnútorné ošetrovanie voda water
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Možno účinne použiť pórovité kamenivo na vnútorné ošetrovanie betónu?
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.11, č.4 (2011), s.66-72
  betón concrete curing desorpcia desorption moisture ošetrovanie Vlhkosť voda water
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Evaluácia a model desorpcie vody z pórovitého kameniva pre účely vnútorného ošetrovania betónu : Záverečná správa 1-2010
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 12 s
  moisture desorption evaporation concrete curing Vlhkosť ľahké kamenivo ošetrovanie desorpcia vyparovanie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Možnosti použitia európskeho ľahkého kameniva na vnútorné ošetrovanie betónu
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Materiály pro stavbu . Roč.16, č.7 (2010), s.22-25
  cement paste cementový tmel desorpcia desorption evaporation ľahké kamenivo pór pore vyparovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Využitie solárnej energie na pohon absorpčného chladiaceho zariadenia s výkonom 10 kW
  Čurka Daniel ; J0060  Molotta Michal ; J0060
  Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : . s.325-328
  absorpcia desorpcia absorption desorption
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv vlastností organického polutantu na jeho záchyt v pôdach a dnových sedimentoch = Influence of organic pollutant properties to catch by soils and bottom sediments : Diplomová práca
  Puterová Zuzana  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 55 s príl (1 CD-ROM)
  sorpcia desorpcia pôda dnové sedimenty
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Sorpcia a desorpcia herbicídu MCPA v pôdach a sedimentoch
  Hiller Edgar  Sirotiak Maroš ; M5000 Zemanová Lenka Bartal Mikuláš
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis . Vol. 54, No. 1 (2006), s.71-80
  sorpcia desorpcia herbicíd
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok