Výsledky vyhľadávania

 1. The Influence of Shrinkage Reducing Agents (SRA) on the Volume Changes of Cement Pastes
  Štefunková Zuzana ; 010260  Gregorová Valéria ; 010260
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 611-616
  cement pastes shrinkage volume changes
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Experimental investigation of the influence of the plasticizing agent on the properties of cement mortars
  Gregorová Valéria ; 010260  Štefunková Zuzana ; 010260 Ledererová Miriam ; 010260
  Construmat 2019 : . online, [7] s., art. no. 012017
  shrinkage cement mortar plasticizing agent
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/549/1/012017
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ošetrovania betónu - úvod
  Briatka Peter ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 31-33
  betón voda odparovanie strata zmrašťovanie trhliny concrete vlhkosť water moisture evaporation loss shrinkage cracks
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-2_2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. The Shrinkage Reduction of Cement Composites by Expansive Additives
  Gregorová Valéria ; 010260  Ledererová Miriam ; 010260 Štefunková Zuzana ; 010260
  ATF 2018 : . USB kľúč, s. 56-61
  shrinkage cement composites expansive additives
  https://drive.google.com/file/d/1NwMQhlonGBAcBP2h2tORxm9LMzgYqLaB/view
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Comparison of the Efficiency of Glass and Polymer Fibers Against the Shrinkage of Cement Composites
  Štefunková Zuzana ; 010260  Ledererová Miriam ; 010260 Gregorová Valéria ; 010260
  ATF 2018 : . USB kľúč, s.177-182
  shrinkage glass fibers cement composites
  https://drive.google.com/file/d/1NwMQhlonGBAcBP2h2tORxm9LMzgYqLaB/view
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Effects of expansive additive on cement composite properties
  Gregorová Valéria ; 010260  Štefunková Zuzana ; 010260 Ledererová Miriam ; 010260
  Construmat 2018 : . online, art. no. 012015, [6] s.
  shrinkage cement composites synthetic gypsum expansive cement expansive additives
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/385/1/012015/pdf
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Ošetrovanie betónu v horúcom počasí
  Briatka Peter ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  Eurostav : . Roč. 23, č. 11 (2017), s. 32-36
  betón objemové zmeny zmrašťovanie ošetrovanie teplota concrete volume changes shrinkage curing temperature
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Analysis of Shear Interaction between Industrial Floor Slab and Subsoil
  Tomašovičová Dominika ; 010250  Jendželovský Norbert ; 010250
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 1. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 35-42
  industrial floors subsoil shrinkage interaction
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. The Calculation of time Dependent Losses of Prestress for Pre-and Post-Tensioning
  Abrahoim Iyad ; 010110 
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 155-159
  post-tensioning pre-tensioning shrinkage creep relaxation predpäté prvky zmrašťovanie dotvarovanie relaxácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Effect of shrinkage-reducing admixture on the properties of cement composites
  Matulová Katarína ; V260  Unčík Stanislav ; V260
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies : . S. 329-334
  cement composite materials compressive strength shrinkage
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok