Výsledky vyhľadávania

 1. Poloprevádzkové skúsenosti z membránovej filtrácie v ÚV Rozgrund
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Šimko Viliam Kapusta Ondrej
  Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia : . Roč. 17, č. 4 (2019), s. 8-11
  úprava pitnej vody ultrafiltrácia povrchová voda
  https://voc.sk/wp-content/uploads/PVK_04_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Poloprevádzkové skúsenosti z membránovej filtrácie v ÚV Jasná
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Slávik Andrej
  SOVAK : . Roč. 28, č. 9 (2019), s. 26-29
  pitná voda úprava vody ultrafiltrácia
  https://www.sovak.cz/cs/casopis/casopis-sovak-c-92019
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Membrane filtration
  Schlosser Štefan ; C6230 
  Engineering Aspects of Food Biotechnology . s. 145-181
  membránové procesy mikrofiltrácia ultrafiltrácia nanofiltrácia biotechnológia hybridné procesy
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=285894
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Mikrofiltrácia, ultrafiltrácia a nanofiltrácia v procese úpravy pitnej vody
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Buchlovičová Jana
  Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody : . S. 95-102
  ceramic membrane keramické membrány membrane processes membránové procesy microfiltration mikrofiltrácia nanofiltrácia nanofiltration ultrafiltrácia Ultrafiltration úprava vody water treatment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Membránové technológie v úprave vody
  Ivičičová Eva ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning drinking water membrane technology water treatment úprava vody pitná voda ultrafiltrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100563
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh technológie izolácie bielkovín zo srvátky pomocou ultrafiltrácie [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Bruňacký Miroslav ; J180  Brokeš Peter (XXX) ; J180 Višacký Viliam (opon.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 30 s
  srvátka ultrafiltrácia membránove
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Membránové procesy v úprave vody - ich budúcnosť / aut. Danka Barloková
  Barloková Danka ; V280 
  Pitná voda 2001. Pitná voda z údolních nádrží : . s. 127-132
  úprava vody ultrafiltrácia pitná voda membránová technológia water treatment drinking water
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 8. Spracovanie emulzií z obrábania kovov ultrafiltráciou
  Hlavačka Vladimír ; M390  Mojto Michal
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.193-198
  emulzie ultrafiltrácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok