Výsledky vyhľadávania

 1. Lúštenie historických šifier na GRIDe pomocou GA a PGA / aut. Martin Eliáš, Eugen Antal
  Eliáš Martin  Antal Eugen ; 035000
  Mikulášská kryptobesídka 2017 : . S. 65-66
  grid MPI historické šifry genetické algoritmy paralelné genetické algoritmy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Riadiaci systém plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Kinczer Tomáš ; 010170
  Hydroturbo 2016 : . USB kľúč, [5] s.
  vodné dielo Gabčíkovo optimalizácia genetické algoritmy plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv parametrov genetických algoritmov na optimalizáciu prevádzky vodnej elektrárne
  Kinczer Tomáš ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 649-656
  citlivostná analýza genetické algoritmy hydro-termo koordinácia optimalizácia vodná elektráreň
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami – aplikácia vybraných metód
  Kinczer Tomáš ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 817-823
  heuristické metódy genetické algoritmy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zvyšovanie efektivity prevádzky vodných elektrární s použitím genetických algoritmov
  Kinczer Tomáš ; 010170 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  elektráreň vodná optimalizácia prevádzky genetické algoritmy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Optimalizácia parametrov riadenia UAV
  Gvoth Juraj  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 81 . - 56 s príl.
  Cybernetics fuzzy control artificial intelligence genetic algorithms umelá inteligencia genetické algoritmy fuzzy riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100122
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia trasovania robota pomocou genetického algoritmu
  Taliga Dávid ; E  Števo Stanislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 77 . - 59 s CD-ROM
  Industrial Informatics robotics genetické algoritmy robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88880
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Genetické algoritmy - riadenie zákuru
  Remšík Jakub ; E  Števo Stanislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 81 . - 59 s príl.
  Cybernetics genetic algorithms optimization optimalizácia genetické algoritmy spotreba energie vykurovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89333
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami
  Kinczer Tomáš ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 898-903
  malá vodná elektráreň genetické algoritmy optimalizácia prevádzky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Paralelné evolučné algoritmy
  Sojka Tomáš ; E  Sekaj Ivan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 81 . - 71 s príl.
  Cybernetics genetic algorithms genetické algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92467
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha