Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj metodiky pre vytváranie presných útvarov na supravodivých páskach
  Hrnčík Marek ; M  Konopka Pavol (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering superconductivity supravodivosť optická mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102539
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zváranie kombinovaných ocelí laserom = Laser welding of combined steels : Diplomová práca
  Jambrich Vladimír  Kovačócy Pavel (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 108
  disk laser diskový laser optická mikroskopia zváranie Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75426
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fyzikálnometalurgické aspekty spájania kombinovaných kovov explóziou
  Benák Michal ; M140  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  heat treatment optická mikroskopia tepelné spracovanie zváranie explóziou
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54379
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Fyzikálnometalurgické aspekty spájania kombinovaných kovov explóziou = Physicometallurgical aspects of explosion bonding of dissimilar metals : Dizertačná práca
  Benák Michal ; M140  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 163 s príl
  zváranie explóziou bimetaly optická mikroskopia tepelné spracovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zváranie medi s cínom v pevnom stave = Cooper and tin solid state welding technology : Diplomová práca
  Bilkovič Michal  Nesvadba Petr (XXX) ; M140 Turňa Milan (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009
  MTF ; . - 83 s 1 CD-ROM
  zváranie explóziou cín meď optická mikroskopia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zváranie rúrok z CrNi ocele koncentrovaným zdrojom energie : Diplomová práca
  Pocisková Dimová Katarína ; M140  Turňa Milan (XXX) ; M3000 Kolenič František (konz.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008 . - 83 s 1 CD-ROM
  zváranie laserom elektrónovolúčové zváranie optická mikroskopia röntgenová mikroanalýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Návrh technológie výroby trimetalu oceľ - Ti-Al = Proposal of trimetal (steel - Ti-Al) production technology : Diplomová práca
  Búlik Milan  Turňa Milan (XXX) ; M3000 Nesvadba Petr (konz.) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  trimetal zváranie explóziou optická mikroskopia mikrotvrdosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Zváranie Monelu s Ti laserovým lúčom = Laser beam welding Monel with Titanium : Diplomová práca
  Mihál Marcel  Turňa Milan (XXX) ; M3000 Patvarošová Renáta (konz.) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2007
  MTF ; . - 85 s 1 CD-ROM
  zváranie laserom optická mikroskopia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha