Výsledky vyhľadávania

 1. Integration of process control protection layer into a simulation-based HAZOP tool / aut. Matej Danko, Ján Janošovský, Juraj Labovský, Ľudovít Jelemenský
  Danko Matej ; 046230  Janošovský Ján ; 046230 Labovský Juraj ; 046230 Jelemenský Ľudovít ; 046230
  Journal of Loss Prevention in the Process Industries . Vol. 57, (2019), s. 291-303
  process control PID control hazard identification automated HAZOP
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Implementation of nSoric measuring system on a PLC / aut. Gabriel Gašpar, Juraj Dudák, Pavol Tanuška, Tomáš Meravý
  Gašpar Gabriel ; 066000  Ďuďák Juraj ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Meravý Tomáš
  18th Mechatronika 2018 : . DVD-ROM, s. 319-325
  PLC process control Communication protocols
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Complex simulation tool methodology to support HAZOP / aut. Matej Danko, Ján Janošovský, Juraj Labovský, Zuzana Labovská, Ľudovít Jelemenský
  Danko Matej ; 046230  Janošovský Ján ; 046230 Labovský Juraj ; 046230 Labovská Zuzana ; 046230 Jelemenský Ľudovít ; 046230
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 143
  process control safety dynamic simulation automated HAZOP
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Temperature profile visualisation in an industrial reactor / aut. Matej Bartoš, Ján Janošovský, Juraj Labovský
  Bartoš Matej ; 040000  Janošovský Ján ; 046230 Labovský Juraj ; 046230
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 142
  Data interpolation MATLAB residue hydrocracking process control
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
  Oravec Juraj ; C7220  Bakošová Monika (XXX) ; C7220
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 144 . - 253 s
  process control robust model predictive control linear matrix inequalities parametric uncertainties
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 6. Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
  Maslíková Dominika ; M  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 54s CD
  kvalita produkcie Production Quality process capability process control proces regulačné diagramy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87485
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Knowledge discovery from production databases for hierarchical process control
  Tanuška Pavol ; M6000  Važan Pavel ; M6000 Kebísek Michal ; M6000 Jurovatá Dominika ; M6000
  World Academy of Science, Engineering and Technology . Iss. 83 (2013), s.972-977
  process control neural network
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Modeling and Control of Temperature Field of the Secondary Cooling Zone in Continuous Casting of Steel as Distributed Parameter System
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol Noga Pavol ; J0020 Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020
  7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, 2013 [elektronický zdroj] : . s.online, p.1483-1488
  SRP - systémy s rozloženými parametrami riadenie procesné DPS-distributed parameter system process control
  http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/60313.html
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Simplifying the Implementation of Remote Laboratories in Educational Environments Using Industrial Hardware
  Kalúz Martin ; C7220  Čirka Ľuboš ; C7220 Fikar Miroslav ; C7220
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 522-527
  control education industrial hardware process control remote laboratory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Automatizovaná linka na plnenie fliaš
  Martinka Juraj ; E  Jurišica Ladislav (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 63 s 5 príl.
  robotics process control process improvement automation riadenie procesov zlepšovanie procesov automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86440
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha