Výsledky vyhľadávania

 1. Plastická zóna malého rozsahu v okolí trhliny
  Turis Matúš ; 010250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 48-53
  trhlina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stanovenie lomových parametrov vo vrcholoch trojuholníkového otvoru
  Turis Matúš ; 010250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 75-83
  lomová mechanika trhlina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Overenie vplyvu LWA na plastické zmrašťovanie
  Briatka Peter ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Briatková Olšová Jana
  Buildustry . Roč. 2, č. 3 (2018), CD-ROM, s. 17-20
  betón plastické zmrašťovanie ľahké kamenivo bridlica laser trhlina concrete plastic shrinkage lightweight aggregate shale crack
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-3_2018.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Prejav trhlín na omietkach a ich príčiny
  Petro Marek ; 010270 
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 21-24
  omietky interiérové omietky trhlina
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Príčiny porúch ETICS s prejavom trhlín
  Petro Marek ; 010270 
  Almanach znalca . Roč. 16, č. 2 (2016), CD-ROM, s. 21-23
  vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) porucha príčina trhlina
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Comparison of Calculation of Parameters in Fracture Mechanics
  Drobný Dušan ; V250  Ivánková Oľga ; V250
  22nd SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2014 : . online, s. 20-27
  crack fracture mechanics lomová mechanika trhlina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza ohybu dosiek s poréznou mikroštruktúrou
  Musil Bruno ; J  Sládek Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM crack pore trhlina pór MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95027
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Určenie koeficientu intenzity napätia v okolí koreňa trhliny pri I. móde
  Kováčiková Janka ; V250  Ivánková Oľga ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.105-108
  crack fracture mechanics lomová mechanika parameter parameters trhlina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Chyby železobetónových nosných konštrukcií stavieb pri projektovej činnosti
  Gramblička Štefan ; V110 
  Statika stavieb 2013 : . s.171-176
  betón concrete crack defect design failure chyby návrh poruchy trhlina
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Analýza lomových parametrov na trojbodovo zaťaženom nosníku s trhlinou
  Ivánková Oľga ; V250  Drobný Dušan ; V250
  Výpočtové a experimentální metody v aplikované mechanice I . S. 91-98
  beam cracks fracture mechanics lomová mechanika nosník trhlina
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok