Výsledky vyhľadávania

 1. Digital Photogrametry in Investigation of Application membranes on the Surface of Cementitious Materials
  Gašparík Jozef ; V270  Briatka Peter ; V270
  Gerontechnology . Vol.11, No. 2 (2012), s.P.[5]
  fotogrametria membranes membrány
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Stanovenie biologickej rozložiteľnosti vzoriek v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach : Záverečná práca pre HZ medzi Evonic Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča a FCHPT STU Bratislava
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2012 . - 14 s
  odpadové vody membrány energia
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Comparison of PES Membrane Chemical Cleaning Efficiency Using Different Protocols
  Škorvan Ondrej  Holba Marek Bodík Igor ; C6290 Mikulášek Petr
  Procedia Engineering : . Vol. 44 (2012), s.1860-1863
  membrány odpadové vody chemické čistenie
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Operation of MBR pilot plant - industrial wastewater treatment in Duslo Šaľa
  Vilím Daniel  Németh Peter Bodík Igor ; C6290 Buday Mikuláš
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.23-32
  odpadové vody nitrifikácia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Perspectives of biogas production from restaurant wastes on slovak municipal wastewater treatment plants
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 Hutňan Miroslav ; C6290
  2010
  37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . 2010), s.1119-1125
  membrány odpadové vody upchávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. What we learnt during the real operation of a single household MBR plant
  Matulová Zuzana  Drtil Miloslav ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.150-157
  odpadové vody nitrifikácia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Laboratory operation of MBR and SBR models with selected inhibitors of nitrification
  Bodík Igor ; C6290  Blšťáková Andrea ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Buday Mikuláš Drtil Miloslav ; C6290
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.130-140
  odpadové vody nitrifikácia inhibícia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Food Waste as Biodegradable Ssubstrates for Biogas Production
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Kissová Blanka ; C6290
  2010
  37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . 2010), s.1413-1418
  membrány nitrifikácia odpadové vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Regeneration of membrane modules operated in municipal WWTP
  Bodík Igor ; C6290  Blšťáková Andrea ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Plotený Karel Polesňák Marcel
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.141-149
  odpadové vody nitrifikácia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Nitrification process in SBR and MBR models operated with synthetic industrial wastewater
  Bodík Igor ; C6290  Blšťáková Andrea ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . 2010), s.1375-1379
  membrány nitrifikácia odpadové vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok