Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv nastavenia podmienok merania pri dilatometrickej analýze tuhých látok
  Horváth Ľuboš ; M  Krajčovič Jozef (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering thermal expansion calibration teplotná rozťažnosť kalibrácia dilatometrická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84813
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Dilatometer used for Measurements in Building Materials Testing
  Christov Ivan  Pavlendová Gabriela ; V240 Veselský Juraj ; V240
  Thermophysics 2011 : . s.180-184
  building materials dilatometer dilatometer moisture expansion stavebné materiály teplotná rozťažnosť thermal expansion vlhkostná rozťažnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Teplotná rozťažnosť horčíkového kompozitu spevneného vysokomodulovými uhlíkovými vláknami
  Repiská Marianna  Beronská Naďa (škol.)
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  thermal expansion teplotná rozťažnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75314
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Predikcia vývoja trhlín a eliminácia porúch kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) : Záverečná správa
  Sternová Zuzana  Horečný Roman Ševčík Patrik Kukučka Peter Hatala Marián Briatka Peter ; V270
  Bratislava : Technický a skúšobný ústav stavebný, 2009 . - 38 s
  durability weathering elastic modulus glass-fiber mesh thermal expansion final coat crack umelé starnutie povrchové úpravy tepelná izolácia modul pružnosti teplotná rozťažnosť životnosť trhlina
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 5. Štúdium vlastností časticového kompozitného sys-tému na báze medi s vysokými podielmi grafitu. (Investigation of properties of particle composite sys-tem Cu ? C with high volume fraction of graphite) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Knap Michal ; J280  Emmer Štefan (XXX) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 94 s
  elektrické kontakty kompozitný materiál prášková metalurgia elektrická vodivosť teplotná rozťažnosť Electric contacts composite material powder metallurgy electric conductivity thermal expansion
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha