Výsledky vyhľadávania

 1. An Experimental determination of coupled Thermal and Moisture Expansion of Plasters
  Šín Peter ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240 Kubliha Marian ; 010240
  International Journal of Advanced Research in Engineering . Vol. 1, no. 3 (2015), online, s. 23-25
  experimental measurement plaster moisture expansion thermal expansion
  http://researchplusjournals.com/uploads/papers/an-experimental-determination-of-coupled-thermal-and-moisture-expansion-of-plasters11954.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Simulácia vplyvu termo-mechanického namáhania na zmenu rozmerov statora a rotora počas prevádzky kompresora spaľovacej turbíny
  Vojtáš Viktor ; J  Knížat Branislav (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment simulation thermal expansion spaľovacia turbína metóda konečných prvkov simulácia tepelné namáhanie hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78642
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv nastavenia podmienok merania pri dilatometrickej analýze tuhých látok
  Horváth Ľuboš ; M  Krajčovič Jozef (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering thermal expansion calibration teplotná rozťažnosť kalibrácia dilatometrická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84813
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Dilatometer used for Measurements in Building Materials Testing
  Christov Ivan  Pavlendová Gabriela ; V240 Veselský Juraj ; V240
  Thermophysics 2011 : . s.180-184
  building materials dilatometer dilatometer moisture expansion stavebné materiály teplotná rozťažnosť thermal expansion vlhkostná rozťažnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Tepelná rozťažnosť koróziivzdorných ocelí
  Hutár Marcel  Bošák Ondrej (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  korózia ocele steel thermal expansion corrosion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74962
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Teplotná rozťažnosť horčíkového kompozitu spevneného vysokomodulovými uhlíkovými vláknami
  Repiská Marianna  Beronská Naďa (škol.)
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  thermal expansion teplotná rozťažnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75314
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Predikcia vývoja trhlín a eliminácia porúch kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) : Záverečná správa
  Sternová Zuzana  Horečný Roman Ševčík Patrik Kukučka Peter Hatala Marián Briatka Peter ; V270
  Bratislava : Technický a skúšobný ústav stavebný, 2009 . - 38 s
  durability weathering elastic modulus glass-fiber mesh thermal expansion final coat crack umelé starnutie povrchové úpravy tepelná izolácia modul pružnosti teplotná rozťažnosť životnosť trhlina
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 8. Štúdium vlastností časticového kompozitného sys-tému na báze medi s vysokými podielmi grafitu. (Investigation of properties of particle composite sys-tem Cu ? C with high volume fraction of graphite) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Knap Michal ; J280  Emmer Štefan (XXX) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 94 s
  elektrické kontakty kompozitný materiál prášková metalurgia elektrická vodivosť teplotná rozťažnosť Electric contacts composite material powder metallurgy electric conductivity thermal expansion
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha