Výsledky vyhľadávania

 1. Standardization - one of the tools of continuous improvement / aut. Miroslava Mĺkva, Vanesa Prajová, Boris Yakimovich, Alexander Korshunov, Ivan Tyurin
  Mĺkva Miroslava ; 064000  Prajová Vanesa ; 064000 Yakimovich Boris Korshunov Alexander Tyurin Ivan
  Procedia Engineering . Vol. 149. International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM 2016, 6. - 10. June 2016, Nový Smokovec, Slovakia, (2016), online, s. 329-332
  standardization continuous improvement
  http://ac.els-cdn.com/S1877705816311845/1-s2.0-S1877705816311845-main.pdf?_tid=e501c40a-4d83-11e6-94c2-00000aab0f02&acdnat=1468914136_4da8d0cadc89000befe7d81fc9df32aa
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Aplikácia metódy Global 8D pri riešení problému so sedačkami do auta
  Prítrská Veronika ; M  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 68s CD
  Engineering of Production Quality continuous improvement automotive reklamácia neustále zlepšovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99045
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh odporúčaní pre efektívnejšie využitie metódy Kaizen v podniku Hella Slovakia Front-Lightning s.r.o.
  Jantošovič Peter ; M  Hippová Monika (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 55s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality continuous improvement Kaizen neustále zlepšovanie kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87297
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Sledovanie spôsobilosti procesu skrutkovania pri montáži klimatizačných jednotiek v automobilovom priemysle
  Poláková Zuzana  Šurina Stanislav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 76s CD
  Engineering of Production Quality statistical process control continuous improvement spôsobilosť neustále zlepšovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99041
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Uplatnenie vhodných nástrojov a metód trvalého zlepšovania pri vybraných procesoch
  Martiniaková Erika  Hippová Monika (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality processes continuous improvement quality management system procesy systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90652
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
  Izakovičová Petra  Paulová Iveta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 74s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality processes continuous improvement procesy neustále zlepšovanie samohodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80169
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Uplatnenie vhodných nástrojov a metód trvalého zlepšovania pri vybraných procesoch
  Záhorec Peter 2010  Hippová Monika (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 66s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality continuous improvement process management neustále zlepšovanie procesný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80141
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh aplikácie metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v systéme manažérstva kvality
  Szemová Alexandra  Mrvová Ivana (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 86s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality continuous improvement quality výrobný proces kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80175
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh zdokonalenia environmentálneho manažérstva podniku : Diplomová práca
  Rakúsová Mariana  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 92 s., CD-ROM
  continuous improvement improvement zdokonaľovanie zlepšovateľstvo neustále zlepšovanie trvalo udržateľný rozvoj priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68008
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh postupu na zavedenie metódy 5S ako súčasti riadenia pracovného prostredia na pracoviskách výroby spojok v organizácii ZF Sachs Slovakia, a.s. Trnava
  Pluhárová Martina  Fried Ivan (XXX)
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  continuous improvement procesný prístup
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76991
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha