Výsledky vyhľadávania

 1. Samoošetrovanie betónu - primiešanými polymérmi
  Briatka Peter ; 010270  Vavrík Ivan ; 010270
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 22-24
  betón voda vlhkosť odparovanie ošetrovanie nosič polymér
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Thermal inactivation of tyrosinase immobilized on cellulose-based carrier
  Labus Karolina  Bryjak Jolanta Polakovič Milan ; C6230
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.289
  tepelná inaktivácia tyrozináza enzýmy imobilizácia nosič celulóza
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Kreovanie štruktúry stavebných modulov pre skupinu mobilných pracovných strojov : Tézy inauguračnej prednášky
  Gulan Ladislav ; J0030 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 36 s
  ISBN 978-80-227-2948-2
  mobilný pracovný stroj nosič mobile working machine production program
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  kniha

  kniha

 4. Návrh konštrukcie a pohonu podvozku mulčo-vacej frézy.(Design of construction and drive of undercar-riage of mulching machine) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Brídzik Jozef ; J130  Gulan Ladislav (XXX) ; J130 Maník Radovan (konz.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 79 s
  nosič pásový podvozok hydrostatický pohon mulčovacia fréza carrier track undercarriage hydrostatic drive mulching machine
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha