Výsledky vyhľadávania

 1. Potenciál čistého kyslíka a ozónu na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd / aut. Lucia Ivanová, Petra Szabová, Tomáš Mackuľak, Tereza Marcová, Juraj Petrovič, Roman Grabic, Igor Bodík
  Ivanová Lucia ; 046290  Szabová Petra ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Marcová Terézia Petrovič Juraj Grabic Roman Bodík Igor ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 68, č. 2 (2018), s. 7-9
  aktivácia čistiareň odpadových vôd odpadová voda ozón
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Hodnotenie vplyvu kalového hospodárstva pomocou metodiky LCA
  Csicsaiová Réka ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 39-44
  kalové hospodárstvo LCA analýza odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. LCA analýza a jej využitie pri posudzovaní čistiarní odpadových vôd
  Csicsaiová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Dubcová Mária ; 010280
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 767-772
  odpadová voda čistiareň odpadových vôd life cycle assessment OpenLCA posúdenie environmentálnych dopadov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Identifikácia a kvantifikácia mikropolutantov v odpadových vodách pomocou kvapalinovej chromatografie a tandemovej hmotnostnej spektrometrie / aut. Barbora Kupčuláková, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak, Marián Marton, Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová
  Kupčuláková Barbora  Grabic Roman Mackuľak Tomáš ; 046290 Marton Marián ; 033000 Vojs Marian ; 033000 Vojs Staňová Andrea
  Zdravotnícke listy . Roč. 5, č. 4 (2017), s. 16-20
  hmotnostná spektrometria kvapalinová chromatografia mikropolutanty odpadová voda
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Monitoring mikropolutantov vyskytujúcich sa v kalových vodách produkovaných na čistiarňach odpadových vôd / aut. Jozef Tichý, Tomáš Mackuľak, Igor Bodík, Paula Brandeburová, Roman Grabic
  Tichý Jozef ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Brandeburová Paula ; 040000 Grenčíková Anna ; 040000 Grabic Roman
  Zborník 27. konferencie s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2016, Senec, 17.-18.3.2016 . S. 192-194
  liečivá drogy chemické prostredie odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kultúrno-religiózny vplyv rozvoja sanitácie
  Stanko Štefan ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  XX. Okresné dni vody : . S. 27-32
  sanitácia odpadová voda životná úroveň
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza sedimentačného procesu v usadzovacích nádržiach a vplyv typu nádrže
  Gregušová Veronika ; 010280  Holubec Michal ; 010280 Dubcová Mária ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Městské vody 2016 = Urban water 2016 : . S. 229-234
  sedimentačná nádrž odpadová voda prúdenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odvádzanie odpadových vôd v okrese Dunajská Streda
  Csicsaiová Réka ; 010000  Dubcová Mária ; 010280 Gregušová Veronika ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 1-7
  odpadová voda verejná kanalizácia okres Dunajská Streda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Numerické matematické modelovanie objektov stokových sietí
  Stanko Štefan ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Galbová Kristína ; 010280
  Vodní hospodářství : . Roč.66, č. 12 (2016), s. 10-13
  odpadová voda CFD stoková sieť numerické modelovanie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Minerálne a geotermálne odpadové vody ako potenciálny zdroj znečistenia recipientu / aut. Maroš Sirotiak, Lenka Blinová, Alica Bartošová, Stefánia Gerendás
  Sirotiak Maroš ; 065100  Blinová Lenka ; 065100 Bartošová Alica ; 065000 Gerendás Stefánia
  Sustainability - Environment - Safety 2016 : . S. 102-115
  odpadová voda kvalita vody recipient
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok