Výsledky vyhľadávania

 1. Prienik psychoaktívnych liečiv a drog zo stabilizovaného kalu do rastliny rajčiak jedlý / aut. Tomáš Mackuľak, Lukáš Žemlička, Jozef Tichý, Igor Bodík, Roman Grabic, Ľubomír Kišš
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Žemlička Lukáš ; 040270 Tichý Jozef ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Grabic Roman Kišš Ľubomír ; 040270
  Zborník 27. konferencie s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2016, Senec, 17.-18.3.2016 . S. 201-204
  liečivá drogy rajčiny chemické prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Štúdium prídavku liečiv k anaeróbnemu kalu z ČOV a laboratórneho modelu / aut. Milota Fáberová, Lucia Ivanová, Tomáš Mackuľak, Igor Bodík
  Fáberová Milota ; 046290  Ivanová Lucia ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Zborník 27. konferencie s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2016, Senec, 17.-18.3.2016 . S. 162-166
  kal liečivá sorpcia bioplyn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Aplikácia bórom dopovaných diamantových elektród pri čistení nemocničných odpadových vôd
  Hanusová Anna ; V280 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  liečivá drogy nemocničné odpadové vody LC-MS/MS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Occurrence of Pharmaceuticals, Illicit Drugs, and Resistant Types of Bacteria in Hospital Effluent and Their Effective Degradation by Boron-doped Diamond Electrodes
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Vojs Marian ; E030 Grabic Roman Golovko Oksana Vojs Staňová Andrea Birošová Lucia ; 040270 Medveďová Alžbeta ; 040270 Híveš Ján ; 042120 Gál Miroslav ; 042120 Kromka Alexander Hanusová Anna ; V280
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly . Vol. 147, iss. 1 (2016), s. 97-103
  čistiareň monitoring mikropolutanty drogy liečivá
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00706-015-1582-9
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Možnosti využitia bórom dopovaných diamantových elektród pri degradácii liečiv vyskytujúcich sa v odpadových vodách / aut. Anna Hanusová, Miloslav Drtil, Marian Vojs, Alžbeta Takáčová, Tomáš Mackuľak
  Hanusová Anna ; 010280  Drtil Miloslav ; 046290 Vojs Marian ; 033000 Takáčová Alžbeta Mackuľak Tomáš ; 046290
  Priemyselná toxikológia 2015, 35. medzinárodné vedecké sympózium : . S. 296-301
  liečivá bórom dopovaná diamantová elektróda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Degradácia mikropolutantov vo vodách pomocou bórom dopovaných elektród
  Hanusová Anna ; 010280  Mackuľak Tomáš ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Vojs Staňová Andrea Behúl Miroslav ; 033000 Vojs Marian ; 033000
  Analytical methods and human health : . CD-ROM, s. 284-287
  degradácia liečivá bórom dopovaná diamantová elektróda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Drogy okolo nás / rec. Martin Šimkovič, Tomáš Mackuľak, Lucia Birošová, Igor Bodík, Jozef Ryba ; rec. Miroslav Tatarko
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Birošová Lucia ; 043360 Bodík Igor ; 046290 Ryba Jozef ; 049150 Šimkovič Martin ; 043260 (rec.) Tatarko Miroslav ; 042190 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská chemická knižnica FCHPT STU v Bratislave, 2015 . - 220 s., [9,8 AH]
  ISBN 978-80-89597-29-1
  čistiareň monitoring drogy liečivá
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 8. Bórom dopované diamantové elektródy - účinný spôsob čistenia nemocničných odpadových vôd
  Hanusová Anna ; 010280  Mackuľak Tomáš ; 046290
  Konferencia mladých výskumníkov : . CD-ROM, s. 19-27
  degradácia nemocničné odpadové vody liečivá ilegálne drogy bórom dopovaná diamantová elektróda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Sledovanie nelegálnych drog v odpadových vodách Slovenska / aut. Igor Bodík, Tomáš Mackuľak
  Bodík Igor ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 432-437
  drogy liečivá odpadová voda monitoring
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vodné rastliny - účinný postup degradácie alebo možná cesta liečiv a drog z odpadových vôd do potravinového reťazca / aut. Tomáš Mackuľak, Jozef Tichý
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Tichý Jozef ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 391-394
  drogy liečivá odpadová voda rastliny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok