Výsledky vyhľadávania

 1. Simulating the natural wind in BLWT - wind tunnel in Laboratories of STU
  Zacho David  Hubová Oľga ; V250 Lobotka Peter ; V180
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s. 259-262
  boundary layer medzná vrstva rýchlosť vetra veterný tunel wind tunnel wind velocity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Modelovanie prúdenia pri obtekaní valca
  Olekšáková Ivana ; V250 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [7] s.
  ANSYS ANSYS flow Prúdenie rýchlosť vetra wind action
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Účinky vetra a veterná pohoda chodcov v zastavaných oblastiach
  Hubová Oľga ; V250 
  CzechSTAV 2012 [elektronický zdroj] : . s.133-138
  intenzita turbulencie peak velocity pressure rýchlosť vetra špičkový tlak vetra turbulence intensity wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Numerical Analysis of the Effects of Wind on Building Structures
  Šimiček Jozef ; V250  Hubová Oľga ; V250
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 20, No. 4 (2012), s.28-34
  finite element method metóda konečných prvkov rýchlosť vetra turbulentné prúdenie wind pressure coefficients wind velocity
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Ošetrovanie čerstvého betónu - 6. Odparovanie vody, konvencia a skutočnosť
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.12, č.6 (2012), s.88-91
  betón concrete concrete curing evaporation moisture odparovanie ošetrovanie betónu rýchlosť vetra temperature teplota Vlhkosť wind velocity
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Aeroelastic Instabilites on the Height Rise Buildings
  Hubová Oľga ; V250 
  Engineering Mechanics 2011 : . s.219-222
  rýchlosť vetra turbulence intensity turbulencia wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Nepriaznivé účinky vetra na chodcov. Prúdenie medzi budovami a ochrana pred vetrom
  Sádovský Ivan ; V  Hubová Oľga (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  turbulence intensity rýchlosť vetra intenzita turbulencie inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76406
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Actual Problems of the Wind Actions on Structures and Application of Eurocodes
  Hubová Oľga ; V250 
  AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research . Vol. 1, Iss. 1 (2011), s.121-123
  resonance rezonancia rýchlosť vetra turbulence intensity turbulencia wind velocity
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. A STU Boundery Layer Wind Tunnel
  Hubová Oľga ; V250 
  11th International Scientific Conference VSU' 2011.Volume 1 : . s.20-23
  rýchlosť vetra tunel tunnel turbulence intensity turbulencia wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok