Výsledky vyhľadávania

 1. Removal of THM precursors by adsorption, coagulation and UV irradation
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Marton Michal ; 010280 Kapusta Ondrej
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019) : . [11] s., art. no. 012110
  water treatment drinking water granular activated carbon coagulation UV radiation
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012110
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Wastewater treatment from personal care products manufacturing / aut. Petra Szabová, Igor Bodík
  Szabová Petra ; 046290  Bodík Igor ; 046290
  Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018 : . CD-ROM, s. 201-204
  coagulation coagulation agent chemical oxygen agent Prefloc personal care products
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Occurrence of antimony in water and its removal by coagulation
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Kunštek Michal ; 010000
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 125-134
  water treatment removal of antimony coagulation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Removal of natural organic contaminants from water by coagulation
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Kapusta Ondrej ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 158-164
  water treatment humic substances coagulation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Mine water treatment: using precipitation and filtration to remove dissolved antimony / aut. Gideon Sarpong, Erik Grotton, Miranda Jones, Archie MacDonald
  Sarpong Gideon  Grotton Erik Jones Miranda MacDonald Archie
  International Journal of Environmental Engineering . Vol. 7, no. 3-4 (2015), s. 285-296
  mineral water antimony coagulation filtration pollution mine iron chlorine
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Removal of humic substances in water by coagulation
  Barloková Danka ; V280  Ilavský Ján ; V280
  Food and Environment Safety . Vol.11, Iss. 3 (2012), s.31-36
  analýza vody coagulation drinking water Humic substances humínové látky koagulácia pitná voda úprava vody Water Analysis water treatment
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Removal of antimony from water by coagulation
  Barloková Danka ; V280  Ilavský Ján ; V280 Kunštek Michal ; V280
  Food and Environment Safety . Vol.11, Iss. 4 (2012), s.10-18
  analýza vody coagulation drinking water koagulácia odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony Water Analysis
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Principles of Water Treatment / aut. Kerry J Howe, David W Hand, John C Crittenden, Rhodes R Trussel, George Tchobanoglous
  Howe Kerry J.  Hand David W. Crittenden John C. Trussel Rhodes R. Tchobanoglous George
  Hoboken: Wiley & Sons, 2012 . - 654 s.
  ISBN 978-0-470-40538-3
  water quality improvement Environmental Engineering coagulation flokulácia sedimentácia filtration oxidácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Study for Wastewater Treatment in Iraq Using Coagulants
  Ghawi Ali Hadi  Kriš Jozef ; V280
  The 4th IWA-ASPIRE Conference&Exhibition : . s.nestr.
  coagulation čistiareň odpadových vôd flocculation flokulácia sedimentácia sedimentation Wastewater treatment plant
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Úprava vody pre priemyselné účely v podniku AMYLUM Slovakia s.r.o. v Bolerázi
  Ridzoňová Jana  Miškove Dušan (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work flokulácia kal coagulation flocculation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72668
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha