Výsledky vyhľadávania

 1. Biologické prístupy remediácie toxických POPs látok a kovov
  Dercová Katarína ; C4310 
  Vzdelávacie semináre - sanácie v teórii a prax: 3. Kontaminanty v životnom prostredí, 10. apríl 2014, Bratislava . s. 1-17
  remediácia POPs kovy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Bakteriálna degradácia PCB v sedimente Strážskeho kanála
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Lukáčová Lucia ; C4310 Dudášová Hana ; C6290
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 56, č. 7-8 (2013), s.16-18
  bakteriálna degradácia biostimulácia remediácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Sanačné metódy enviromentálnych záťaží
  Frankovská Jana ; V150  Dercová Katarína ; C4310
  Odpady . Roč. 11, č. 3 (2011), s.15-17
  remediácia sanácia enviromentálne záťaže
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Možnosti odstraňovania vybraných organických látok z pôd landfarmingom
  Valíčková Miroslava  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  fenol remediácia kompostovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75573
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv vlastností pôd na možnosť ich remediácie od organických polutantov = Influence soil properties to possibility of their remediations from organic pollutant's : Diplomová práca
  Kolocsicsová Rita  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  remediácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha