Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza rôznych spôsobov leštenia supravodivých pások na báze (RE)BCO
  Šoka Lukáš ; M  Pekarčíková Marcela (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 665 . - 52s CD
  Materials Engineering superconductivity EBSD supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87684
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Topografia vrstiev materiálov v páskovom supravodiči
  Vrbovský Michal ; M  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 665 . - 49s CD
  Materials Engineering superconductivity topography supravodivosť topografia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102542
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Characterization of defects in the structure of non-metallic superconductors : dizertačná práce
  Konopka Pavol ; M1000  Gömöry Fedor (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 671 . - 104s príl. + CD + autoreferát
  Materials Engineering superconductivity superconducting tapes supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91424
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Štúdium štruktúrnych nehomogenít vysokoteplotných páskových supravodičov prostredníctvom rastrovacej elektrónovej mikroskopie
  Fančovičová Eva ; M  Pekarčíková Marcela (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 51s CD
  Materials Engineering superconductivity supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99471
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zmena štruktúry supravodiča po aplikácii ťahového napätia
  Borko Peter ; M  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 55s CD
  Materials Engineering microscopy superconductor superconductivity mikroskopia supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99680
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Príprava a charakterizácia heteroštruktúr supravodič-feromagnetikum-supravodič
  Gál Norbert ; E  Valko Pavol (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 40 s
  Electronics superconductivity tenké vrstvy supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77524
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Elektrónová mikroskopia supravodičov v priečnom reze
  Hutár Marcel  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering superconductivity electron microscopy supravodivosť elektrónová mikroskopia priečny rez
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79748
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Charakterizácia poškodenia supravodivých pások ohybom a strihom
  Čupa Michal ; M  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering confocal microscopy superconductivity supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79169
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vývoj metodiky pre vytváranie presných útvarov na supravodivých páskach
  Hrnčík Marek ; M  Konopka Pavol (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering superconductivity supravodivosť optická mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102539
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Elektro-mechanický akumulátor energie s magnetickými ložiskami
  Tencer Teofil ; J  Vlnka Ján (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics superconductivity accumulation energy energia supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86327
  diplomová práca
  kniha

  kniha