Výsledky vyhľadávania

 1. Didactic video-materials for teaching constructive geometry courses / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of moNGeometrija 2020 . S. 481 - 488
  descriptive geometry constructive geometry video materials augmented reality 3D stereoscopic view interactive applets deskriptívna geometria konštrukčná geometria virtuálna realita video materiály 3D stereoskopické priemety interaktívne aplety
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vyhodnocovacie metódy pri porovnaní 2D, 3D a virtuálnej reality
  Hoang Martin ; 070200  Vincúr Juraj ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  virtuálna realita virtual reality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145536
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Vkladanie a manipulácia textu vo virtuálnej realite
  Papšo Patrik ; 070400  Drahoš Peter ; 070300 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  virtuálna realita virtual reality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145495
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Multimediálne prezentácie nástrojmi virtuálnej reality : dizertačná práca
  Miklánek Ondrej ; A0034  Humaj Peter (škol.) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  virtual reality virtuálna realita multimediálna prezentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69330
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Modely mobilných robotických systémov
  Lovász Zoltán ; E  Duchoň František (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 77 . - 65 s CD-ROM
  Industrial Informatics virtual reality mobilné roboty virtuálna realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88860
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Mobilný telefón ako inteligentný diaľkový ovládač trojrozmerného priestoru
  Urbančok Maroš ; I200  Kovárová Alena (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering virtual reality virtuálna realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101094
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Využitie interaktívnej virtuálnej reality vo vizualizácii riadenia technologických procesov : dizertačná práca
  Skripčák Tomáš ; M6000  Tanuška Pavol (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013 . - 149 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization virtual reality virtuálna realita virtuálny podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78535
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Ovládanie objektov obohatenej reality pomocou herného ovládača
  Práznovský Martin ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 60 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering virtual reality obohatená realita virtuálna realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81374
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Využitie virtuálnej reality vo zváraní
  Tóth Richard ; M  Martančíková Gabriela (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 55s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies virtual reality virtuálna realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71168
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Rámec pre virtuálnu prehliadku budov mobilnými zariadeniami
  Palček Michal ; I200  Čerňanský Michal (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 66 s príl.
  informačné systémy Information Systems virtual reality 3D model virtuálna realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81233
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha