Výsledky vyhľadávania

 1. Stanovenie ekotoxicity vybraných procesných kvapalín baktériami aktivovaného kalu
  Kunšteková Lucia  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety activated sludge procesná kvapalina aktivovaný kal ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90256
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Havarijné plánovanie pri manipulácii a nakladaní s procesnými kvapalinami
  Laurinčík Július ; M  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 62s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety handling procesná kvapalina havarijné plánovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66321
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Štúdium sorpcie procesných kvapalín pri testoch biodegradability za účelom rozlíšenia biotického rozkladu od abiotickej eliminácie sorpciou
  Hubinská Tamara ; M5000  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 79 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety activated sludge aktivovaný kal procesná kvapalina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79713
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Štúdium biodegradability pomocou ukazovateľov O2 a CO2 v laboratórne zostrojenom bioreaktore
  Štefko Tomáš ; M5000  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 83 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biodegradation procesná kvapalina biodegradácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79896
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Stanovenie EC50 procesných kvapalín Adrana D 407, Aquamet LAK-E a Zubora TXS baktériami aktivovaného kalu : Diplomová práca
  Mihálková Adriána  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 70
  activated sludge procesná kvapalina aktivovaný kal ekotoxicita integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75499
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Ekonomické a ekologické aspekty mikromazania = Economic and ekological aspects of the microlubrication : Diplomová práca
  Škorvánek Zdenek  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Mišech Igor (konz.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 75 s príloha (1 CD-ROM)
  mikromazanie ekonomika procesná kvapalina
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha