Výsledky vyhľadávania

 1. On an IFAC online pilot survey for a first course on control / aut. Mikuláš Huba, Anthony Rossiter, Katarína Žáková, Atanas Serbezov, Antonio Visioli
  Huba Mikuláš ; 030400  Rossiter Anthony Žáková Katarína ; 030400 Serbezov Atanas Visioli Antonio
  exp.at ’19 : . S. 74-79
  engineering education automatic control online survey core competencies key skills
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8876489
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The new system of planning the repair and maintenance of complex systems
  Tóthová Mária ; M6000  Turygin Ju. V. Božek Pavol ; M6000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2013), s.36-37
  new system maintenance automatic control
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Návrh a implementácia riadenia výrobného zariadenia pre formovanie plastových fólií
  Turičík Miloš  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry automatic control automatické riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27137
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Riadiaci elektro-pneumatický obvod daného výrobného zariadenia
  Vlček Patrik  Mudriková Andrea (škol.) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UVSM, 2010
  MTF ;
  automatické riadenie stlačený vzduch automatic control
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47260
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Engineering methods and software support for control of distributed parameter systems
  Hulkó Gabriel ; J0020  Belavý Cyril ; J0020 Buček Pavol ; J0020 Ondrejkovič Karol ; J0020 Zajíček Peter ; J0020
  Proceedings of the 7th Asian Control Conference : . s.1432-1438
  automatické riadenie teplotné pole automatic control DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok