Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv ozonizácie na biodegradovateľnosť veterinárnych antibiotík pri procese biologického čistenia odpadovej vody / aut. Martin Vrabeľ, Anja Vehar, Teja Antončič, Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn, Angelika Kassai
  Vrabeľ Martin ; 046290  Vehar Anja Antončič Teja Derco Ján ; 046290 Gotvajn Žgajnar Andreja Kassai Angelika
  Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 / . S. 252-257
  antibiotics wastewater ozone ozonation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ozonation as a method for industrial wastewater treatment / aut. Barbora Urminská, Ján Derco
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018 : . CD-ROM, s. 208-213
  adsorption Alkylphenols ozonation toxicity wastewater treatment
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. The impact of ozonation on treatability of veterinary antibiotic in biological wastewater treatment plant / aut. Teja Antončič, Anja Vehar, Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn
  Antončič Teja  Vehar Anja Derco Ján ; 046290 Gotvajn Žgajnar Andreja
  Zbornik znanstvenih radova XXII. Međunarodna Tehnologijada, Trogir, 7. – 13. svibnja 2018 . S. 10
  tiamulin ozonation activated sludge nitrification aerobic and anaerobic degradation
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Removal of selected pesticides by ozone based processes / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco, Barbora Urminská
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 Urminská Barbora ; 046290
  Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2017, Rhodes, Greece 31 August - 2 September 2017 . S. [3]
  nanoiron particles nZVI ozonation Zero-valent Iron
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Assessment of toxicity of synthetic specific substances after ozonation process / aut. Barbora Urminská, Ján Derco, Karol Šimkovič
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2017, Rhodes, Greece 31 August - 2 September 2017 . S. [4]
  Ecotoxicity bioassay ozonation
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Removal of selected priority substances by ozone based processes / aut. Ján Derco, Juraj Kecskés, Jozef Dudáš, Katarína Šimovičová, Mária Valičková
  Derco Ján ; 046290  Kecskés Juraj ; 046290 Dudáš Jozef ; 046230 Šimovičová Katarína Valičková Mária ; 046290
  EMChIE 2015 Conference Proceedings : . S. 493-494
  Adsorptive ozonation organochlorine pesticides ozonation zeolite zero-valent iron particles GAC
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Ozone utilisation in decreasing water sources load with resistant and toxic substances / aut. Michal Melicher, Ján Derco, Lenka Sumegová, Miloslav Drtil
  Melicher Michal  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 8, no. 1 (2015), s. 65-69
  benzothiazole biologically resistant pollutants kinetics ozonation toxicity water protection zeolite
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Degradation of benzothiazole derivatives by ozonation
  Sumegová Lenka ; C6290  Derco Ján ; C6290 Melicher Michal
  CHISA 2014 - 21st International Congress of Chemical and Process Engineering, 23-27 August 2014 Prague, Czech Republic [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [8] p.
  activated sludge benzothiazoles ozonation respirometric measurements toxicity
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov : dizertačná práca
  Šudý Marián ; M390  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.09.2014 ; Študijný program : 198 . - 194s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency atrazine ozonation degradation účinnosť degradácia ozonizácia atrazín ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95488
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Kinetics of oxidation of methylene blue by ozone
  Sumegová Lenka ; C6290  Melicher Michal Derco Ján ; C6290
  Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 186-192
  influencing factors and variables inhibition kinetics methylene blue ozonation
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok