Výsledky vyhľadávania

 1. Čistenie priesakových vôd zo skládok tuhých komunálnych odpadov / aut. Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn
  Derco Ján ; 046290  Gotvajn Žgajnar Andreja
  Zborník príspevkov zo 7. ročníka vedeckej konferencie "Priemyselné emisie 2017", 10.-11. októbra 2017, Bratislava / . S. 42-56
  aktivovaný kal aktivacia s časovou segregáciou Fentonova reakcia biologická rozložiteľnosť kombinované procesy ozonizácia toxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Fotochemická a fotokatalytická degradácia azofarbiva Ostazine Yellow H-R / aut. Adriána Drobňáková, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Drobňáková Adriána ; 040000  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 9-13
  Fentonova reakcia Foto-Fentonova reakcia fotokatalytická degradácia oxid titaničitý oxid zinočnatý
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Katalytické účinky mangánu vo Fentonovej reakcii / Michal Marton, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Marton Michal ; 040000  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2016, 6. apríla 2016, Trnava : . CD-ROM, s. 41-43
  Fentonova reakcia CHSK Mangán Reactive Orange 13 UV-VIS analýza
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Využitie pokročilého fentonovského procesu na degradáciu chlórovaných polutantov / aut. Oľga Čižmárová, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Čižmárová Oľga ; 046290  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Studentská odborná konference Chemie je život 2015, 3. prosince 2015, Brno : . S. 42-47
  Fentonova reakcia Hydroxylový radikál ROS
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Výber vhodnej oxidačnej metódy na degradáciu estrogénnych látok s antikoncepčným účinkom aut. Oľga Čižmárová, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Korbová Bibiana ; 046290  Prousek Josef ; 046290
  Aplikované prírodné vedy 2015 : zborník prác zo študentskej medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.apríl 2015, Trnava / . S. 31-34
  Fentonova reakcia Kovové železo Ostazine Orange H2R
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Príprava a využitie nanoželeza získaného z prírodných odpadových materiálov na degradáciu polutantov vôd aut. Oľga Čižmárová, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Solmošiová Mária ; 046290  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Aplikované prírodné vedy 2015 : zborník prác zo študentskej medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.apríl 2015, Trnava / . S. 51-56
  Fentonova reakcia acid blue 113 azofarbivo biosyntéza magnólia nanoželezo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aplikácia Fentonovej reakcie a jej modifikácií pri degradácii chlórovaných polutantov / aut. Oľga Čižmárová, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Čižmárová Oľga ; 046290  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Aplikované prírodné vedy 2015 : zborník prác zo študentskej medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.apríl 2015, Trnava / . S. 16-19
  Fentonova reakcia ZVI kyselina monochlóroctová chloralhydrát
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Pesticídy vo vodách a metódy ich odstránenia / aut. Oľga Čižmárová, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Girgášová Barbora ; 046290  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Aplikované prírodné vedy 2015 : zborník prác zo študentskej medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.apríl 2015, Trnava / . S. 26-30
  Fentonova reakcia lindán respirometrické testy 2,4-D
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Degradácia PVC odpadov pomocou AOPs a možné využitie vzniknutých organických zlúčenín pri produkcii bioplynu
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Ryba Jozef ; C9150 Bodík Igor ; C6290 Takáčová Alžbeta
  Kaly a odpady 2014, 25.-26.června 2014, Brno : . s. 113-119
  PVC bioplyn degradácia Fentonova reakcia GC-FID
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Degradácia liečiv amoxicilín a karbamazepín pomocou Fentonovej reakcie a železnanov
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Gál Miroslav ; C2120 Fáberová Milota ; C6290 Kubiňáková Emília ; C2120
  Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : . s. 243-248
  Fentonova reakcia liečivá HPLC železany
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok