Výsledky vyhľadávania

 1. Nonlinear FEM Analysis of Experimentally Tested Flat Slabs with Openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 191-196
  flat slabs punching shear nonlinear analysis openings bezprievlakové dosky pretlačenie otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Numerical Analysis of the Experimental Flat Slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 134-139
  flat slabs punching resistance numerical studs bezprievlakové dosky pretlačenie odolnosť tŕne
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimization of strengthening reinforced concrete flat slabs
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Čuhák Marek
  Proceedings of the International fib Symposium on Conceptual Design of Structures : . online, s. 385-392
  strengthening shear resistance flat slabs zosilnenie šmyková odolnosť lokálne podopreté stropné dosky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Účinnosť návrhu lokálne podopretých stropných dosiek na zvýšenie šmykovej odolnosti
  Bolešová Mária ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 368-375
  lokálne podopreté stropné dosky šmyková odolnosť šmyková výstuž flat slabs shear resistance shear reinforcement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza šmykového toku v oblasti okolo vnútorných stĺpov a okrajov stien
  Šarvaicová Simona ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 440-447
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť redukcia dĺžky kontrolného obvodu šmykový tok flat slabs punching shear resistance reduction of control perimeter length shear flow
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Zvýšenie šmykovej odolnosti lokálne podopretých stropných dosiek pri rekonštrukcii
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Čuhák Marek
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  lokálne podopretá doska šmyk zosilňovanie flat slabs shear strengthenring
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Analýza šmykového toku okolo podpier lokálne podopretých dosiek
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [7] s.
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť redukovaný kontrolný obvod flat slabs shear resistance reduced length of control perimeter
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Punching Resistance of Flat Slabs with Openings - Experimental Investigation
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  24th Concrete Days 2017 : . S. 41-46
  flat slabs punching shear resistance openings bezprievlakové dosky pretlačenie odolnosť otvory
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Skrutkovacie kotvy na zosilňovanie lokálne podopretých stropných dosiek na pretlačenie
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Hollý Ivan ; 010110
  Materiály pro stavbu . Roč. 24, č. 4 (2018), s. 40-42
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť skrutkovacie kotvy flat slabs punching shear screw anchors
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Vplyv otvorov na odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Inžinierske stavby : . Roč. 66, č. 4 (2018), s. 130-134
  pretlačenie lokálne podopreté dosky experimenty punching flat slabs openings experiments
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok