Výsledky vyhľadávania

 1. Multi-objective Optimization for Power Load Recommendation Considering User's Comfort / aut. Jaroslav Loebl, Helmut Posch, Viera Rozinajová
  Loebl Jaroslav ; 070200  Posch Helmut ; 070200 Rozinajová Viera ; 070200
  DARE 2017, 5th ECML PKDD Workshop, DARE 2017, Skopje, Macedonia, September 22, 2017, Revised Selected Papers . S. 26-32
  spotreba energie presúvanie spotreby energie NSGA-II viacúčelová optimalizácia evolučné algoritmy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Akcelerácia evolučného riešenia úlohy obchodného cestujúceho pomocou metódy kolektívnej pamäti
  Kuzmík Ondrej ; I  Kvasnička Vladimír (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101023
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 3. Evolučno-algoritmická syntéza hudobných prvkov
  Šoltés Filip ; I  Chalupa David (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202 . - 42 s. CD-ROM
  informatika Informatics hudba evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87968
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. A study of replicators and hypercycles by Hofstadter's typogenetics
  Kvasnička Vladimír ; I300  Pospíchal Jiří ; I300
  International journal of signs and semiotic systems . Vol. 3, Iss. 1 (2014), s. 10-26
  autoreplikátory evolučné algoritmy
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Evolučné generovanie samoopravných kódov
  Pakan Filip ; I200  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering artificial intelligence samoopravné kódy umelá inteligencia evolučné algoritmy teória kódovania teória grafov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101054
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Návrh štruktúry regulátora pomocou evolučných algoritmov
  Koleň Tomáš ; E  Sekaj Ivan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 54 s príl.
  PID controller genetic algorithms genetický algoritmus evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103042
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Evolučno-algoritmická syntéza hudobných prvkov
  Pikuliak Matúš ; I300  Chalupa David (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88165
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Genetické algoritmy a systémy PWM
  Sárená Jana ; E  Števo Stanislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 81 . - 65 s príl.
  Cybernetics control identification úspora energie riadenie identifikácia chladiace zariadenie evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100909
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Hľadanie najkratšej spoločnej supersekvencie evolučným algoritmom
  Zachar Radoslav ; I200  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 61 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering bioinformatika evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91329
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. Optimalizovanie pohybov robota pomocou evolučných algoritmov v 3D simulovanom robotickom futbale
  Paššák Peter ; I300  Kapustík Ivan (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 65 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91292
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha