Výsledky vyhľadávania

 1. Application of polyimide films in microelectronics = Využitie polyimidových vrstiev v mikroelektronike : V. odb. 26-13-9. Obhajoba 21.11.2001
  Andok Robert  Csabay Otto (škol.) ; E210 Hudek Peter (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 133 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry príprava tenkých vrstiev fyzika polovodičov polyimidy iónové leptanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Suché leptanie polovodičov podporované svetelným žiarením : Kand.diz.práca : V.odb. 26-11-9 : Obh. 13.04.1994 / [aut.] Parízek,Jaroslav, Ing.; Škol. Harman,Rudolf
  Parízek Jaroslav  Harman Rudolf (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 137 s : lit.,príl + Autoref.1993, 19 s
  Mikroelektronika iónové leptanie laserové leptacie procesy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Process engineering analysis in semiconductor device fabrication / [aut.] Middleman,Stanley; Hochberg,Arthur K
  Middleman Stanley  Hochberg Arthur K
  1.vyd.
  New York : McGraw-Hill, 1993 . - 774 s
  ISBN 0-07-041853-5
  polovodiče polovodičové materiály fyzika tuhých látok mikrolitografia iónová implantácia plazmové leptanie iónové leptanie Pokovovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Handbook of plasma processing technology : Fundamentals, etching, deposition and surface interactions / Edit.: Rossnagel,Stephen M. a i
  Rossnagel Stephen M (zost.) 
  1.vyd.
  Park Ridge : Noyes Publications, 1989 . - 523 s
  ISBN 0-8155-1220-1
  plazma fyzika polovodičov iónové leptanie fyzika povrchov Mikroelektronika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Monitoring and control of plasma-enhanced processing of semiconductors : Konf. Santa Clara, California, 1.- 2. November 1988 / Edit.: Griffiths,James E
  Griffiths James E (zost.) 
  Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1988 . - 147 s
  ISBN 0-8194-0072-6
  polovodiče polovodičové zariadenia Mikroelektronika plazmy obohatená plazma plazmové spracovanie iónové leptanie MBE tenké vrstvy
  zborník
  kniha

  kniha