Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv dĺžky polymérnych vlákien na vlastnosti cementových mált
  Štefunková Zuzana ; 010260  Gregorová Valéria ; 010260
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 2 (2019), online, s. 84-90
  polymérne vlákna zmrašťovanie objemová hmotnosť pevnosť v ťahu pri ohybe
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Ošetrovania betónu - úvod
  Briatka Peter ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 31-33
  betón voda odparovanie strata zmrašťovanie trhliny concrete vlhkosť water moisture evaporation loss shrinkage cracks
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-2_2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Aplikácia sklených a polymérnych vlákien a ich vplyv na zmrašťovanie cementových mált
  Štefunková Zuzana ; 010260  Gregorová Valéria ; 010260 Bladová Diana ; 010260 Tomášková Kristína
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 4, iss. 2 (2018), online, s. 133-139
  sklené vlákna polymérne vlákna zmrašťovanie pevnosť v ťahu pri ohybe
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2018/CJCE_2018_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Ošetrovanie betónu v horúcom počasí
  Briatka Peter ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  Eurostav : . Roč. 23, č. 11 (2017), s. 32-36
  betón objemové zmeny zmrašťovanie ošetrovanie teplota concrete volume changes shrinkage curing temperature
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Sledovanie vplyvu prísad redukujúcich zmrašťovanie na vlastnosti cementových kompozitov
  Štefunková Zuzana ; 010260 
  Construmat 2017 - International Conference on Structural Materials : . CD-ROM, s. 44-50
  zmrašťovanie trhliny SRA prísady cementové kompozity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The Calculation of time Dependent Losses of Prestress for Pre-and Post-Tensioning
  Abrahoim Iyad ; 010110 
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 155-159
  post-tensioning pre-tensioning shrinkage creep relaxation predpäté prvky zmrašťovanie dotvarovanie relaxácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zmrašťovanie redukujúca prísada v cementových kompozitoch
  Matulová Katarína ; 010260  Unčík Stanislav ; 010260
  Construmat 2015 - Conference about Structural Materials : . CD-ROM, [6] s.
  zmrašťovanie prísada cementové kompozity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výpočet časovo závislé straty predpätia pre vopred a dodatočne predpäté prvky
  Abrahoim Iyad ; V110 
  22. Betonářské dny 2015 : . USB kľúč, [6] s.
  predpäté prvky zmrašťovanie dotvarovanie relaxácia post-tensioning shrinkage creep relaxation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Vlastnosti cementových pást s prísadou redukujúcou zmrašťovanie
  Matulová Katarína ; V260 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 338-342
  zmrašťovanie prísada redukujúca zmrašťovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Time-dependent loss of prestress in structural elements cast from HPC
  Halvoník Jaroslav ; V110  Dolnák Juraj Gajdošová Katarína ; V110
  Improving Performance of Concrete Structures. Vol. I. : . P. 665-667
  creep dotvarovanie monitoring monitoring precast beams predpätý betón Prefabrikáty prestress loss prestressed concrete shrinkage strata predpätia zmrašťovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok