Výsledky vyhľadávania

 1. Selected Thermal-Humidity Problems of Window Construction
  Palková Adela ; 010180  Palko Milan ; 010180
  APABD 2018 : . CD-ROM, s. 279-285
  wooden window glass system condensation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Wooden windows 2020+
  Palková Adela ; 010180  Palko Milan ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 315-321
  wooden window insolation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Impact of growing conditions of spruce wood on thermal performance of windows
  Puškár Anton ; V180  Panáček Pavol
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 189-193
  wooden window thermal performance performance
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Functional gap of wooden window - moisture regime
  Palko Milan ; 010180  Palková Adela ; 010180
  Proceedings of 24th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2016 : . online, s. 77-84
  wooden window water vapour condensate ice coating
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Wooden window structure and its thermo-humid mode
  Kamenický Ľuboš ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), s. 188-192
  condensation diffuse characteristics difúzne vlastnosti drevené okno functional gap funkčná škára kondenzácia optimalizácia optimization sealing tesnenie wooden window
  článok z periodika
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Hydrothermal Problems of Classic Wooden Windows
  Palková Adela ; V180  Palko Milan ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2014 : . CD ROM, s. 109-115
  wooden window moisture condensation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Thermal and Moisture Problems of Wooden Windows
  Palková Adela ; V180  Palko Milan ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), CD-ROM, s. 180-183
  wooden window moisture condensation
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Condensation of water vapor in the functional gap of wooden window
  Palková Adela ; V180  Palko Milan ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 120-125
  condensation diffusion of water vapor difúzia vodnej pary drevené okno kondenzácia wooden window
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Hydrothermal Problems of Wooden Windows / aut. Adela Palková, Milan Palko
  Palková Adela ; V180  Palko Milan ; V180
  Advanced Materials Research . Vol. 1057 (2014), CD-ROM, s. 68-78
  wooden window moisture condensation
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Heat and moisture analysis of functional gaps for wooden windows
  Palko Milan ; V180 
  ANSYS 2011 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  condensation drevené okno kondenzácia vodná para wooden window
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok