Výsledky vyhľadávania

 1. Výber a návrh povrchovej úpravy ETICS
  Briatka Peter ; V270  Sternová Zuzana
  Materiály pro stavbu . Roč.16, č.2 (2010), s.18-21
  crack final coat povrchová úprava teplotné zaťaženie thermal load trhlina urýchlené starnutie weathering
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Predikcia vývoja trhlín a eliminácia porúch kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) : Záverečná správa
  Sternová Zuzana  Horečný Roman Ševčík Patrik Kukučka Peter Hatala Marián Briatka Peter ; V270
  Bratislava : Technický a skúšobný ústav stavebný, 2009 . - 38 s
  durability weathering elastic modulus glass-fiber mesh thermal expansion final coat crack umelé starnutie povrchové úpravy tepelná izolácia modul pružnosti teplotná rozťažnosť životnosť trhlina
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Význam výberu a návrhu povrchovej úpravy ETICS
  Briatka Peter ; V270  Sternová Zuzana
  Stavebnícka ročenka 2010 . s.122-125
  crack final coat povrchová úprava trhlina umelé starnutie weathering
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok