Výsledky vyhľadávania

 1. Membránové technológie v získavaní kvalitnej vody - od teórie k praxi
  Barloková Danka ; 010280 
  Teória a prax vo vodárenstve : . S. 3-8
  úprava vody membránové procesy pitná voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Membránové procesy v úprave pitnej vody
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Buchlovičová Jana
  Voda Zlín 2015 : . S. 111-116
  membránové procesy úprava pitnej vody poloprevádzkové skúšky
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Poloprevádzkové overenie mikrofiltrácie v úprave vody
  Košťál Peter ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning microfiltration drinking water treatment mikrofiltrácia membránové procesy úprava pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104172
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Mikrofiltrácia, ultrafiltrácia a nanofiltrácia v procese úpravy pitnej vody
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Buchlovičová Jana
  Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody : . S. 95-102
  ceramic membrane keramické membrány membrane processes membránové procesy microfiltration mikrofiltrácia nanofiltrácia nanofiltration ultrafiltrácia Ultrafiltration úprava vody water treatment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Membrane filtration
  Schlosser Štefan ; C6230 
  Engineering Aspects of Food Biotechnology . s. 145-181
  membránové procesy mikrofiltrácia ultrafiltrácia nanofiltrácia biotechnológia hybridné procesy
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=285894
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Hybrid Processes with Membranes - New Directions
  Schlosser Štefan ; C6230  Blahušiak Marek ; C6230 Marták Ján ; C6230 . - 8 s
  RICCCE XVII, 17th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 7-10 September, 2011, Sinaia, Romania . s.CD-Rom
  membránové procesy hybridné procesy extrakcia pertrakcia
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hybrid processes with membranes based on novel binding agents or less common formulations
  Schlosser Štefan ; C6230  Blahušiak Marek ; C6230 Marták Ján ; C6230
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.441-446
  hybridné procesy membránové procesy biotechnológie úprava vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Separation of mixtures by pertraction or membrane based solvent extraction and new extractants
  Schlosser Štefan ; C6230  Marták Ján ; C6230
  Membrany teoria i praktyka . s.123-152
  hybridné procesy membránové procesy biotechnológie pertrakcia
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok