Výsledky vyhľadávania

 1. Modification of Watters’ Formula for Simple Aerated Concrete Walls
  Pavčeková Monika ; V180  Menďan Rastislav ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 443-447
  acoustics sound reduction index autoclaved aerated concrete wall
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 2. Measuring the Thermo-technical Parameters of Autoclaved Aerated Concrete
  Struhárová Alena ; V260 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 100-107
  autoclaved aerated concrete coefficient of thermal conductivity compressive strength bulk density moisture content porosity
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Use of siloconate hydroinsulation in autoclaved aerated concrete masonry
  Struhárová Alena ; 010260 
  Construmat 2016 - Conference on Structural Materials : . USB kľúč, s. 453-456
  autoclaved aerated concrete moisture content in AAC masonry porous structure hydrophobization siliconate hydroinsulation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Theoretical Determination of Sound Reduction Index of Simple Walls on Various Material Bases
  Pavčeková Monika ; V180  Menďan Rastislav ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 437-442
  sound reduction index autoclaved aerated concrete wall comparison
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 5. Influence of Hydrophobic Grouting Solution Freezteq DPC for Protection of Autoclaved Aerated Concrete Brickwork
  Struhárová Alena ; 010260 
  Construmat 2015 - Conference about Structural Materials : . CD-ROM, [3] s.
  autoclaved aerated concrete moisture content humidity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stanovenie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností na rôznych druhoch pórobetónu a ich vzájomné porovnanie
  Pohl Jakub ; V  Struhárová Alena (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology autoclaved aerated concrete pórobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100598
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv vlhkosti na vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti pórobetónu
  Surový Michal ; V  Struhárová Alena (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology autoclaved aerated concrete moisture content pórobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103708
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Chemical grouting method and its effectiveness for protection of autoclaved aerated concrete masonry
  Struhárová Alena ; V260 
  Advanced Materials Research : . Vol. 923, (2014), s. 112-116
  autoclaved aerated concrete fly ash moisture content obsah vlhkosti popolček pórobetón
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Influence of fluidized fly ash on the selected physical-mechanical properties of the autoclaved aerated concrete
  Struhárová Alena ; V260  Unčík Stanislav ; V260 Balkovic Svetozár Hlavinková Mária ; V260
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), s. 409-414
  obsah vlhkosti popolček pórobetón autoclaved aerated concrete fly ash moisture content
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Fluid fly ash and its effect on the selected physical-mechanical properties of the autoclaved aerated concrete
  Struhárová Alena ; V260 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 433-439
  autoclaved aerated concrete Bulk density moisture objemová hmotnosť pórobetón Vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok